18 november 2019

12:00 - 13:00

Ontvangst met lunch

13:00 - 13:05

Welkom dagvoorzitter José Scholte

13:05 - 13:15

Welkom wethouder Tymon de Weger, gemeente Woerden

13:15 - 13:40

Nieuwe kansen voor een meer succesvolle arbeidsintegratie van statushouders; Arend Odé - SER

Naar aanleiding van de SER-Verkenning Integratie voor werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers wordt ingegaan op de huidige arbeidsmarktpositie van statushouders. Centraal hierin staat de rol die politieke en beleidsmatige factoren hierin spelen. Duidelijk wordt namelijk dat het huidige beleid statushouders onvoldoende ondersteunt in hun zoektocht naar werk. Ter verbetering heeft de SER een aantal gerichte beleidsadviezen geformuleerd. Lokaal maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur van voorzieningen spelen hierin een cruciale rol. De SER roept zowel de landelijke overheid als andere partijen op dit mogelijk te maken.

13:40 - 13:50

Hoe een goede analyse op inburgering leidt tot praktische handvatten; Carel Plas, Directeur - eigenaar Workconnection Register Arbeidsdeskundige. Dan Asfar, promovendus VU en adviseur bij NOA.

Aan de hand van de uitkomsten van de 0-meting inburgering (mei/juni 2019) in de gemeente Tynaarlo wordt een beeld geschetst van het speel- en krachtenveld bij inburgering en hoe je als gemeente een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen organiseert. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing en de waarde van een vluchtelingen assessment.

13:50 - 14:00

Naar sessies

14:00 - 15:00

Aanvang sessies - ronde 1

  1. Gemeente onder de loep: Wie ben je? Wat kun je? Wat heb je nodig?
  2. De kortste weg naar duurzame participatie
  3. Praktijkverhaal, werkgever vertelt: begeleiding naar werk en dan….
  4. De (on-)mogelijkheden van uitwisseling van gegevens van statushouders tussen ketenpartners
15:00 - 15:20

Pauze

15:20 - 16:20

Aanvang sessies - ronde 2

  1. Gemeente onder de loep
  2. De (on-)mogelijkheden van uitwisseling van gegevens van statushouders tussen ketenpartners
  3. Kennisatelier: Vrouwelijke statushouders: aan de slag!
  4. Hoe kunnen gemeenten MAP inrichten
16:20 - 16:30

Einde sessies, naar plenaire afsluiting

16:30 - 17:00

Gezondheid in het inburgeringstraject: dé toetssteen voor maatwerk en integrale aanpak. Dhr.drs.E.Bloemen, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

In zijn bijdrage zal Evert Bloemen laten zien dat gezondheid een essentiële factor is om mee te wegen in de stappen van inburgering. Wat zijn de gezondheidsproblemen van de inburgeraars? Hoe interferen die met de inburgering? Hoe signaleer je dat en wat je dan doen? En wat vraagt dit van de begeleiders in de gemeente? Maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel.

17:00 - 18:00

Borrel