Conferentie: Slim samenwerken bij inburgering

Conferentie: Slim samenwerken bij inburgering

18 november 2019

13:00 - 13:10

Welkom wethouder Tymon de Weger, gemeente Woerden

13:10 - 13:15

Welkom dagvoorzitter José Scholte

13:15 - 13:40

Effectief samenwerken tussen alle partijen ten behoeve van de statushouders

13:40 - 14:00

Hoe een goede analyse op inburgering leidt tot praktische handvatten; Frank Steenhuisen, senior consultant Nieuwkomers aan de Slag

Aan de hand van de uitkomsten van de 0-meting inburgering (mei/juni 2019) in de gemeente Tynaarlo wordt een beeld geschetst van het speel- en krachtenveld bij inburgering en hoe je als gemeente een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen organiseert.

14:00 - 15:00

Sessies - ronde 1

  1. Gemeente onder de loep
  2. De kortste weg naar duurzame participatie
  3. Begeleiding naar werk en dan...
15:00 - 15:20

Pauze

15:20 - 16:30

Sessies - ronde 2

  1. Gemeente onder de loep
  2. De (on-)mogelijkheden van uitwisseling van gegevens van statushouders tussen ketenpartners
  3. Positie van vrouwen onder de statushouders
16:30 - 17:00

Gezondheid in het inburgeringstraject: dé toetssteen voor maatwerk en integrale aanpak. Dhr.drs.E.Bloemen, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

In zijn bijdrage zal Evert Bloemen laten zien dat gezondheid een essentiële factor is om mee te wegen in de stappen van inburgering. Wat zijn de gezondheidsproblemen van de inburgeraars? Hoe interferen die met de inburgering? Hoe signaleer je dat en wat je dan doen? En wat vraagt dit van de begeleiders in de gemeente? Maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel.

17:00 -

Einde