Congres 'Sociaal domein: Leren en verbeteren'

Net als in de jungle geldt in het sociaal domein de ijzeren overlevingswet: het is meten of gemeten worden. En dan ligt de aanbevolen werkwijze voor de hand: zorg dat je zelf het meetlint, de weegschaal of de stappenteller hanteert.

Rest de vraag: Wat doe je vervolgens met de gevonden data? Hoe zet je ze in voor zinvolle monitoring van je activiteiten en interventies? En anno 2019 willen veel gemeenten hun meetgegevens ook gebruiken voor het volgen en bijsturen van de transformatie. De grootste opgave in het sociaal domein is immers nog steeds de ombuiging van minder zorg naar meer preventie. Met als geruststellend uitgangspunt dat je niet van meet af aan de wijsheid in pacht hoeft te hebben, maar dat je als organisatie ook met vallen en opstaan mag leren.

Dus leer en verbeter tijdens het congres op 21 november, bijvoorbeeld dankzij de vijf ‘quick wins’ die Tim Robbe gemeenten te bieden heeft. Leer van Xander Koolman en Radboud Engbersen te relativeren: Monitoring is geen heilige graal voor vernieuwing en verbetering. En doe in de workshoprondes uw voordeel met uiteenlopende bewezen en kansrijke praktijkvoorbeelden.

Het congres sociaal domein 2019 wordt georganiseerd in samenwerking met BDO, BMC, InfinitCare , Movisie, Schulinck en Stimulansz.