29 oktober 2020

09:30 - 10:00

Ontvangst en inschrijven deelnemers

10:00 - 10:10

Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur. Hij presenteert nieuw onderzoek van I&O Research naar duurzaam denken en doen door de Nederlandse burger.       

10:10 - 10:35

Energietransitie: balanceren tussen snelheid, draagvlak en ambitie
Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, geeft de laatste stand van zaken: hoe werken overheden in dertig regio’s samen met maatschappelijke partners en inwoners aan de Regionale Energiestrategie? Hoe zorgen we ervoor dat we (inwoners, bedrijven, overheden) de ambities van 2030 en 2050 stapsgewijs realiseren? Wat is daar voor nodig? Hoe gaan regio’s om met de opgaven voor elektriciteit en warmte? Welke kansen zien ze en wat zijn uitdagingen?

10:35 - 11:00

Betrek de markt bij het lokale energiebeleid  
Hoe krijg je betaalbare en schone energie binnen een gemeente op de juiste plek? Het bedrijfsleven heeft kennis en middelen, de gemeente de plannen. Marjan van Loon, president-directeur van Shell, vertelt hoe markt en overheid nog beter van elkaar kunnen profiteren.

11:00 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:30

Workshops - ronde 1

12:30 - 13:20

Lunch

13:20 - 13:45

Hoe kan VIVET de gemeenten helpen bij de lokale energietransitie?
Juiste data helpt gemeenten vooruit bij de energietransitie. In het project VIVET (Verbetering Informatie Voorziening Energie Transitie) werken het CBS, het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving, RVO.nl en Rijkswaterstaat nauw samen. Projectleider Marja Exterkate vertelt welke info uit het project voor gemeenten beschikbaar komt.  

13:45 - 14:10

Hoe krijg je de burger van zijn gas?
De energietransitie lijkt de burger vooral rompslomp en een – vooralsnog – nauwelijks lagere energierekening op te leveren. Hoe krijg je bewoners toch van het gas af? Anke van Hal, hoogleraar sustainable building aan Nyenrode Business Universiteit, vertelt over hoe je bewoners, ook die van kwetsbare wijken, enthousiast kunt krijgen door de energietransitie als vliegwiel te gebruiken voor de leefbaarheidsopgave.   

14:10 - 15:10

Workshops - ronde 2

15:10 - 15:20

Pauze

15:20 - 16:20

Workshops - ronde 3

16:20 - 17:00

Evaluatie en netwerkborrel