Workshops
 

In de ochtend en middag zijn er toaal drie workshop rondes. Hieronder een korte inhoudelijke beschrijving. U kunt bij aanmelden voor het evenement uw keuze maken voor deelname aan de workshops.
 

11.30 Workshops - ronde 1

Investeren in hernieuwbare energiebronnen
Ondernemers kunnen duurzame energieprojecten van de grond tillen met additionele financiering uit fondsen. Hierdoor krijgen onder meer aardwarmte, restwarmte, biovergisting en bijzondere zonneprojecten de kans. Wilt u als gemeente ondernemerschap en energieopwek stimuleren? Kom aan tafel met ondernemers en investeerders. Een  workshop door fondsmanager SVn in samenwerking met e3, JESSICA, FSFE en BNG Duurzaamheidsfonds.


Wijkaanpak warmtetransitie in beeld
Het Kadaster ontwikkelde met zeven gemeenten een overzichtelijke infographic die per wijk houvast geeft bij het maken van een Transitievisie Warmte. Van onderhoudsplanning tot warmteopties, van ondergrondse leidingen tot typen woningen. Bart Wijnands, adviseur energie neutraal van de gemeente Den Helder, licht toe hoe je vanuit die infographic tot inzichten komt voor je visie. Martin Tillema van het Kadaster laat met voorbeelden zien hoe data inzicht geven en welke uitdagingen er nog zijn.


Regionale energiestrategieën: worstelen of wennen?
Zomer 2020 presenteren dertig samenwerkingsverbanden hun regionale energiestrategie (RES). René Idema, Leading professional Energietransitie en Stakeholderengagement bij Royal HaskoningDHV én projectleider RES West-Brabant presenteert 6 dilemma’s en lessen, onder de titel ‘RESsen: worstelen of wennen?’. De lessen volgen uit de betrokkenheid van het bedrijf bij 15 van de 30 RESsen. In deze workshop bespreken we de dilemma’s samen met Kristel Lammers (programmadirecteur NP RES) en Kevin van Oort (als wethouder betrokken bij de RES West Brabant).

Van het gas zonder torenhoge kosten
Iedere gemeente wil energieneutraal worden. Een one size fits all-benadering bestaat niet. Dus moeten er keuzes worden gemaakt. In een gezamenlijke presentatie met een gemeente laat Johan Seuren van Sweco zien hoe je een betaalbare transitieroute aflegt. Met aandacht voor het Vesta Mais-model, bewonersparticipatie en het slim samenbrengen van techniek en financiën.

Hoe financier je een warmtenet?
Leo Valkenburg en Bob Schrama van BNG Bank hebben in diverse gemeenten financiering gerealiseerd voor warmtenetten, gevoed door onder meer geothermie. Samen met een gemeentebestuurder vertellen ze vanuit de praktijk wat hierbij komt kijken. En hoe je een dergelijk project toch mogelijk maakt.


Gedragsbeïnvloeding burger bij energievraagstukken
Door gebruik te maken van de juiste data kun je gedrag van grotere groepen burgers  beïnvloeden. Zo krijg je de energietransitie in beweging. Hoe kun je de verbondenheid tussen groepen bewoners inzetten om wijkbewoners te activeren? Hoe krijg je de onderlinge relaties in een wijk gevisualiseerd? Hoe kun je wijknetwerken op een duurzame wijze  inzetten om energievraagstukken in de wijk op te pakken? Deze sessie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft het antwoord.

 

14.10 Workshops - ronde 2

Met slimme techniek naar een snellere transitie
Visies en uitvoeringsplannen van de lokale en regionale energietransitie vergen veel gegevens en goede onderbouwing. Dat kost gemeenten tijd en geld. Rick Sieling, programmamanager Digital Services Energy van RHDHV, neemt u mee naar de wondere wereld van energiemodellen en  openbare gegevensbronnen. Leer hoe ‘business intelligence’ en slim netwerken kunnen zorgen voor versnelling van de gemeentelijke energietransitie. 


Van het gas zonder torenhoge kosten
Iedere gemeente wil energieneutraal worden. Een one size fits all-benadering bestaat niet. Dus moeten er keuzes worden gemaakt. In een gezamenlijke presentatie met een gemeente laat Johan Seuren van Sweco zien hoe je een betaalbare transitieroute aflegt. Met aandacht voor het Vesta Mais-model, bewonersparticipatie en het slim samenbrengen van techniek en financiën.


Wijkaanpak warmtetransitie in beeld
Het Kadaster ontwikkelde met zeven gemeenten een overzichtelijke infographic die per wijk houvast geeft bij het maken van een Transitievisie Warmte. Van onderhoudsplanning tot warmteopties, van ondergrondse leidingen tot typen woningen. Martin Tillema van het Kadaster laat samen met een gemeente met voorbeelden zien hoe data inzicht geven en welke uitdagingen er nog zijn.


Investeren in hernieuwbare energiebronnen
Ondernemers kunnen duurzame energieprojecten van de grond tillen met additionele financiering uit fondsen. Hierdoor krijgen onder meer aardwarmte, restwarmte, biovergisting en bijzondere zonneprojecten de kans. Wilt u als gemeente ondernemerschap en energieopwek stimuleren? Kom aan tafel met ondernemers en investeerders. De workshop wordt aangeboden door fondsmanager SVn in samenwerking met e3, JESSICA, FSFE en BNG Duurzaamheidsfonds.


Hoe financier je een warmtenet?
Leo Valkenburg en Bob Schrama van BNG Bank hebben in diverse gemeenten financiering gerealiseerd voor warmtenetten, gevoed door onder meer geothermie. Samen met een gemeentebestuurder vertellen ze vanuit de praktijk wat hierbij komt kijken. En hoe je een dergelijk project toch mogelijk maakt.


Gedragsbeïnvloeding burger bij energievraagstukken
Door gebruik te maken van de juiste data kun je gedrag van grotere groepen burgers  beïnvloeden. Zo krijg je de energietransitie in beweging. Hoe kun je de verbondenheid tussen groepen bewoners inzetten om wijkbewoners te activeren? Hoe krijg je de onderlinge relaties in een wijk gevisualiseerd? Hoe kun je wijknetwerken op een duurzame wijze  inzetten om energievraagstukken in de wijk op te pakken? Deze sessie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft het antwoord.

 

15.20 Workshops - ronde 3

De CO2-Prestatieladder voor gemeenten
Arnhem is als eerste grote gemeente gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Dit instrument wordt veel toegepast door het bedrijfsleven om klimaatambities gestructureerd te realiseren, maar is voor overheden nog nieuw. Bestuursadviseur duurzame energie Maud Wolf geeft tips en tricks voor het verzamelen van energiegegevens, het opstellen van de CO2-footprint en het enthousiasmeren van medewerkers.

Warmte winnen uit water
De gemeente Utrecht, Eneco en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bouwen de grootste warmtepomp van Nederland. Met warmte uit afvalwater worden tienduizend woningen duurzaam verwarmd. Hoe kan warmte uit oppervlaktewater en drinkwater worden gewonnen om de energietransitie in de gebouwde omgeving snel vorm te geven? Het Netwerk Aquathermie, een samenwerking van ruim 40 publieke en private organisaties in de warmteketen, neemt u mee in de laatste ontwikkelingen.

Help, burgers met een eigen warmteplan
Hoe krijg je wijkbewoners enthousiast voor duurzame warmteplannen in hun wijk? In de Groningse jaren '60 stadswijk Paddepoel hebben bewoners zelf de aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een warmtenet in beheer van een eigen warmtecoöperatie. Els Struiving, bewoner en actief in Buurtwarmte Paddepoel, deelt haar ervaringen over de wijkaanpak, het organiseren van een warmte-initiatief, het creëren van draagvlak en vertrouwen,  maar ook over risico's en belemmeringen.

Betrek burgers beter bij de energietransitie
De voor de energietransitie noodzakelijke ingrepen in het landschap kunnen bewonersgroepen splijten. In Súdwest-Fryslân weten ze er na een ingetrokken windplan alles van. Met een nieuwe methode in vijf stappen, ontwikkeld door het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), krijgen bewoners een veel nadrukkelijker stem in de energieplannen. Richard van Benthem (Súdwest-Fryslân) en Rob Rietveld (NPBO) vertellen in deze sessie hoe dat werkt. 


Corporatiewoningen aan een warmtenet
Zeven woningcorporaties, een warmtebedrijf, gemeenten, een provincie en een netbeheerder werken in de regio Drechtsteden succesvol samen om ongeveer 35.000 corporatiewoningen op een warmtenet aan te sluiten. Ervaringsdeskundigen van gemeente en regio geven inzicht in de casus, de samenwerking en de nog te beslechten barrières.