26 september 2019

10:00 - 10:10

Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur. Presentatie resultaten onderzoek I&O Research naar voortgang Omgevingswet onder gemeenten   

10:10 - 10:35

Hoe staan we ervoor en wat zijn de belangrijkste resterende uitdagingen voor gemeenten tot aan de invoering van de wet? En: hoe kan het rijk hen daarin faciliteren? Heleen Groot, directeur Aan de slag met de Omgevingswet

10:35 - 11:00

Wat houdt de çultuuromslag' van de Omgevingswet eigenlijk in? Welke dilemma's en keuzes brengt dat voor het gemeentebestuur met zich mee? En wat zijn de oplossingen? Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling

11:00 - 11:20

Koffiepauze

11:20 - 12:20

Workshop ronde 1

12:20 - 13:20

Lunch

13:20 - 13:45

Presentatie goede voorbeelden van gemeenten die zich de cultuuromslag al eigen hebben gemaakt. Hoe deden ze dat? En wat kunnen andere gemeenten ervan leren? Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet bij de VNG

13:45 - 14:45

Workshop ronde 2

14:45 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:00

Workshop ronde 3

16:00 - 16:10

Afsluiting met de drie deelnemers over hun belangrijkste leerervaringen in de foyer

16:10

Netwerkborrel