aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Spreekuur: Biomimicry

Let op: voor dit spreekuur kan niet langer worden ingeschreven!

Hij wordt verplaatst naar begin 2011.
Hou het BNO nieuws en groeneofferte.nl in de gaten.

Met vriendelijke groet,

BNO Academie

Patrick Aarts - coördinatie

Dymphy Smeets - reserveringen

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

[www.bno.nl/academie] (http://www.bno.nl/pages.php?page=26)

De BNO Academie staat voor permanente beroepseducatie voor creatieven!

google form voor evenement
 google form voor evenement