Sprekers

Dagvoorzitter

Ilja Werkhoven - Bewuste Bouwers

Ilja is directeur bij Bewuste Bouwers.

Ilja Werkhoven is directeur van de stichting Bewuste Bouwers. Zij richt zich op bouwplaatsen en haar directe omgeving. Wat komt er nu terecht van al het voorgenomen beleid op de bouwplaats? Hoe gaan bouwplaatsen om met het milieu, met de door hen veroorzaakte hinder? Welke bouwplaatsen zijn een voorbeeld voor de bouwsector en hoe herken je dat? Met haar ervaring opgedaan bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam (inkoop en aanbesteden; facilitaire diensten) en in de bouwsector (Regieraad Bouw/Vernieuwing Bouw) heeft Ilja Werkhoven een brede kijk op de ontwikkelingen in de veranderende bouwwereld. Ze kan iets opzetten uit bijna niets (of vanuit grote achterstand). Ze ziet altijd verbeteringspunten en zet zich er voor in om het maximale eruit te halen. Het werven van steun, partners of medestanders vanuit andere organisaties doet ze dan ook met veel plezier. Daarnaast brengt ze vaak een andere zienswijze en is ze een rasoptimist over het te bereiken resultaat.

Sprekers

Natalja Talitsch -  Gemeente Utrecht

Natalja is Projectmanager/Communicatiemanager bij Gemeente Utrecht. 

De Grand Depàrt van de Tour de France in Utrecht was een groot succes. Voor Utrecht was dit topsportevenement de kans om voor een groot internationaal publiek de stad te laten zien. En voor bezoekers en inwoners een unieke beleving neer te zetten. Als manager communicatie had zij de regie op de corporate communicatie en was ze de onmisbare schakel tussen projectorganisatie, ambtelijke organisatie, bestuur, bedrijfsleven en media. Een feest van, voor en door de stad is de rode lijn geweest in alle communicatie. Maar uiteraard had de Tour in Utrecht ook grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad en de communicatie daar omheen. Uitgangspunt in de communicatie was: ‘keep it simple’.  Toen bekend werd dat de Tour zou komen, was er aanvankelijk scepsis. Was zo’n evenement de miljoeneninvestering waard? Door de gekozen communicatiestrategie, waarbij transparantie het sleutelwoord was, is het draagvlak onder de inwoners, ondernemers en journalisten steeds meer toegenomen. En vervolgens omgeslagen in een overweldigend groot enthousiasme. Naast de corporate communicatie was zij verantwoordelijk voor het mediabeleid. Natalja vertelt tijdens het event over de succesfactoren van de communicatie en hoe die ook in te zetten zijn bij bouwprojecten. 

 

Frans Heijnis - CROW

Frans is sinds 2008 manager Verkeer en Vervoer bij CROW.
Daarvoor was hij werkzaam bij de dienst IVV van Gemeente Amsterdam.
Frans heeft als opleiding: geografie, ruimtelijke ordening en infrastructuur.
Zijn aandacht gaat vooral naar het wegontwerp en bereikbaarheid.
Bij CROW heeft dit mooie kennisproducten opgeleverd zoals de publicatie ‘Verkeersmanagement van (wegen)bouwprojecten’ (2014), en ‘Ruimtelijke inpassing van gebiedsonsluitingswegen buiten de kom’(2013).
In deze publicaties is veel aandacht voor BLVC waar hij graag op het event iets meer over wil vertellen.
Zijn huidige project is het ‘technisch beheer en onderhoud van VRI’s’; een project in het kader van ‘Verkeersmanagement’ met raakvlakken (indirect) met de BLVC.

Jan-Co van den Doel - Mourik

Jan-Co is projectleider bij Mourik en via Bouwend Nederland vanaf de zomer van 2015 betrokken bij Project DOEN. Samen met andere vertegenwoordigers van brancheverenigingen denkt hij samen met Rijkswaterstaat mee hoe het anders en beter kan. De ervaringen uit afgeronde en lopende projecten worden hierdoor direct meegenomen in Project DOEN.

Als Baanbreker in de Bouw is Jan-Co gemotiveerd om projecten efficiënter te laten verlopen met minder verspillingen, minder gedoe en meer plezier. Dit levert een hogere waarde en opbrengst op voor alle partijen.
De bijbehorende beweging die inziet dat dit alleen kan door expliciet samen te werken lijkt in gang gezet. De Best Value aanpak heeft zijn positie verworven in Nederland en vergelijkbare projecten als DOEN komen nu al via enkele opdrachtgevers op de markt.

Joost Imhof – Rijkswaterstaat

Joost is omgevingsmanager binnen Rijkswaterstaat en onderdeel van het projectteam van DOEN. Binnen DOEN zorgt Joost ervoor dat de omgeving op een goede manier is aangehaakt bij het project en bij het experiment. Daarnaast is hij binnen een prestatiecontract betrokken bij verschillende werkzaamheden van Rijkswaterstaat.
Hij werkt sinds 2012 bij Rijkswaterstaat en heeft bij verschillende projecten meegedraaid in het omgevings- en contractteam.
 

Project DOEN
Stel je eens voor: een publieke opdrachtgever en een marktpartij werken samen aan de renovatie van een brug, zónder contract. Zou dat kunnen? En wat zou dat opleveren? Precies dat soort vragen stelt Project DOEN. Project DOEN is een experiment. Lees meer over dit project

Procescoaches die de sprekers ondersteunen bij de workshops:

Els Geurts - Bewuste Bouwers

 

Els werkt als adviseur Bewust Bouwen bij stichting Bewuste Bouwers. Omgevingsmanagement en BLVC maatregelen vraagt een inspanning van het hele team. Van timmerman tot projectmanager en van onderaannemer tot leverancier. De rol van Els bij Bewuste Bouwers gaat dwars door de inhoud en proces heen. Bouwplaatsen, bouwbedrijven en opdrachtgevers kunnen bij Els terecht voor advies en trainingen op maat. Haar achtergrond in de omgevingscommunicatie, als senior auditor voor Bewuste Bouwers en kennis van best practices vormen de input voor deze rol. De dag van Els is geslaagd als iemand geïnspireerd en gemotiveerd als beste buur op een bouwplaats aan de slag gaat.

Dirk Jan Huisman - RoyalHaskoningDHV

Dirk Jan heeft een achtergrond als beleidsadviseur bij het rijk en de gemeente Amsterdam. Sinds 2007 is hij senior adviseur mobiliteit bij Royal HaskoningDHV. Hij houdt zich vooral bezig met het verkeer in het hier en nu waaronder minder hinder-aanpakken/BLVC. Hier komen strategie, tactiek en operatie heel dicht bij elkaar en ook de driehoek beleid, organisatie en systemen. Het moet kloppen en als het niet klopt zie je dat direct op straat.

Dirk Jan is een van de initiatiefnemers van het BLVC Café. Het viel Dirk Jan op dat de BLVC-coördinatoren en bereikbaarheidsregisseurs relatief geïsoleerd werken. Binnen een gemeente of provincie blijft het een bijzondere functie.  Daarbuiten was er geen landelijk platform om ervaringen uit te wisselen. Het BLVC Café wil hier verandering in brengen.

Rutger de Klerk - Gemeente Utrecht

Rutger is uitvoeringscoördinator voor het Stationsgebied in de gemeente Utrecht. In deze rol van ‘verbindingsofficier’ is hij verantwoordelijk voor de afstemming tussen de bouwende partijen en de omgeving waar mensen wonen, van en naar hun werk gaan. Samen met de omgeving en bouwende partijen zoeken we naar mogelijkheden om alle functionaliteiten, wonen, werken, reizen en bouwen zo goed mogelijk door te laten gaan.

 

 

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken