Wat is BLVC en wie staan erachter?

Bereikbaarheid - Leefbaarheid - Veiligheid - Communicatie tijdens een bouwproject

BLVC café is een initiatief van Stichting Bewuste Bouwers samen met Gemeente Utrecht en Royal HaskoningDHV

De realisatie van een bouwwerk, renovatie of herinrichting van een straat of gebied of in een drukke stad heeft impact op het dagelijks leven van veel mensen. Iedereen heeft er wel eens last van. Wie kent het niet? De tram ligt er uit, je probeert met je fiets over het voet­pad toch te komen waar je moet zijn. Dit zijn nog maar alledaagse dingen maar wat als er een groot evenement als bijvoorbeeld de Grand Départ van de Tour France in een stad plaatsvindt?

Onbereikbaarheid voor omwonenden of ondernemers als dingen niet gaan zoals afgesproken. Hiervan zijn voldoende voorbeelden. Langzaamaan keert het tij. Steeds meer projecten doen expliciet aan omgevingsmanagement.

Omgevingsmanagement is de kunst om projecten in een stedelijke omgeving zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Meestal is dit een behoorlijke klus. De omgeving van een bouwproject leefbaar, veilig en bereikbaar houden is een vak.

Via bijeenkomsten willen wij mensen uit het BLVC vakgebied in staat stellen elkaar te leren kennen èn van elkaar te leren.

Door vanuit opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant ervaringen, informatie en visies te delen hopen wij de algehele samenwerking en het onderling begrip te stimuleren.

Iedere bijeenkomst belicht een ander(e) aspect(en) van het BLVC spectrum. Daarnaast streven wij steeds naar verdere verdieping.

Van de 40 deelnemers aan het éérste BLVC Café hebben 39 aangegeven de volgende bijeenkomst weer bij te willen wonen! 

Benieuwd naar het eerste BLVC Café? Lees hier het verslag

Inmiddels is ook het tweede BLVC Café geweest. Lees hier het verslag

 

google form voor evenement
 google form voor evenement