Sprekers

Dagvoorzitter

Ilja Werkhoven - Bewuste Bouwers

Ilja Werkhoven is directeur van de stichting Bewuste Bouwers. Zij richt zich op bouwplaatsen en haar directe omgeving. Wat komt er nu terecht van al het voorgenomen beleid op de bouwplaats? Hoe gaan bouwplaatsen om met het milieu, met de door hen veroorzaakte hinder? Welke bouwplaatsen zijn een voorbeeld voor de bouwsector en hoe herken je dat? Met haar ervaring opgedaan bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam (inkoop en aanbesteden; facilitaire diensten) en in de bouwsector (Regieraad Bouw/Vernieuwing Bouw) heeft Ilja Werkhoven een brede kijk op de ontwikkelingen in de veranderende bouwwereld. Ze kan iets opzetten uit bijna niets (of vanuit grote achterstand). Ze ziet altijd verbeteringspunten en zet zich er voor in om het maximale eruit te halen. Het werven van steun, partners of medestanders vanuit andere organisaties doet ze dan ook met veel plezier. Daarnaast brengt ze vaak een andere zienswijze en is ze een rasoptimist over het te bereiken resultaat.

Sprekers 

Herbert Korbee -  Psycholoog en Jurist

Herbert begon zijn loopbaan als psycholoog met de hoofdvakken Sociale Psychologie en Human Factors. Al vanaf zijn eerste baan bij het voormalig Verkeerskundig Studiecentrum in Haren (onderdeel van de RUG) werkte hij als verkeerspsycholoog in de wereld  van verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Later heeft hij nog de opeiding goudsmeden gedaan aan de Zilverschool in Schoonhoven en heeft hij rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie privaatrecht.

De combinatie van deze vakken maakt dat hij een brede kijk op vraagstukken heeft, zich in verschillende werkvelden snel kan verdiepen en regelmatig nieuwe verbanden kan leggen. De spanning tussen enerzijds ‘waarden’ die mensen hebben en anderzijds de ‘normen’ waaraan zij zich moeten houden vereist steeds vaker een mix van gedrag beïnvloeden en juridische souplesse. En dat is nu juist waar hij zich graag mee bezighoudt.

In 1997 startte hij het adviesbureau Korbee & Hovelynck. Daarmee hebben zij als één van de eerste bureaus psychologische kennis toegepast in infrastructurele projecten. Denk aan burgerparticipatie bij spoor-, water- en wegenprojecten, teambuilding en EMVI-trajecten voor aannemers, Human Factors advies bij wegreconstructies of omgevingsmanagement in concrete bouwprojecten. Inmiddels hebben zij vele honderden projecten begeleid.

 

Na de plenaire presentatie gaan we uiteen in 3 interactieve workshops elk over een specifieke BLVC discipline. 

Yfke Faber - Gemeente Utrecht

Yfke is vanuit de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de communicatie in en over het stationsgebied Utrecht, de grootste binnenstedelijke herstructurering in Nederland. Zij adviseert het bestuur, heeft de dagelijkse leiding over het communicatieteam Stationsgebied en werkt nauw samen met  partners ProRail, Klepierre, Provincie, NS en Jaarbeurs aan de gezamenlijke gebiedscommunicatie  voor het Stationsgebied.

"Samen met onze partners bouwen we aan een stadshart dat klaar is voor de toekomst. Een gezonder en duurzamer hart, waar de stad trots op mag zijn. De trots van het werken aan een ingewikkelde en unieke operatie, de unieke samenwerkingsopgave en de trots op het steeds meer zichtbaarder eindresultaat. Alleen al in 2016 ruim vijftig projecten (groot en klein) in uitvoering en loopt de planvorming van een flink aantal andere projecten ook gestaag door. Het gaat hier veelal om projecten die grote impact hebben op het functioneren van de stad en waar zeer veel verschillende partijen (reizigers, bewoners, ondernemers, contractpartners, belangengroepen, grote bedrijven, etc.) bij betrokken zijn. Utrecht maken we samen: samen met al deze partijen. Deze intensieve samenwerking komt onder andere tot uitdrukking in de gezamenlijke communicatie over het Stationsgebied.
Werken aan de grootste binnenstedelijke herstructurering van Nederland is voor mij iedere dag een uitdaging. Mijn focus ligt op het adviseren van het management en bestuur, het adviseren over de BLVC aspecten (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) in het Stationsgebied en het toetsen van deze plannen. Daarnaast heb ik de dagelijks leiding over voorlichters van het Infocentrum Stationsgebied en coach ik de overige communicanten van het project. Waarbij intensieve samenwerking met onder andere ProRail, Klepierre, Provincie, NS en Jaarbeurs cruciaal is."
Benieuwd geworden? Volg de ontwikkelingen op twitter/cu2030, Facebook of kijk op cu2030.nl.

Bart Grote - Strukton en Jeroen Maas - Rijkswaterstaat

 
Jeroen Maas is senior omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor de A2 Maastricht, waar RWS intensief samen werk met de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen en de Provincie Limburg maar òòk samen met Strukton. Vanaf de tenderfase (2004) is hij bij dit project betrokken. In dit project was hij verantwoordelijk voor de bestemmingsplannen en het tracébesluit en voor het omgevingsmanagement.
Daarnaast is hij omgevingsmanager bij de verbreding van de A2 tussen Kerensheide en Urmond en bij de A73 Zaarderheiken. Naast zijn dagelijkse bezigheden in de regio heeft hij geadviseerd bij andere projecten zoals o.a. de Ring Groningen, Zuidas-Dok, Hoevelaken, is hij werkzaam bij Neerlands Diep voor het vakgebied Omgevingsmanagement en is hij docent bij het Nederlands Instituut voor de Bouw.  Jeroen is altijd op zoek naar kansen en is goed in het leggen van verbindingen tussen het project en de omgeving.  Cruciaal hierbij is het verwachtingenmanagement naar de omgeving: een project zonder hinder bestaat niet, maar wij zullen onze stinkende best doen om die hinder te beperken.
 
 
Bart Grote werkt bij Strukton Civiel Projecten en heeft daar meegewerkt aan verschillende grote infrastructurele projecten in Nederland. Sinds 2008 is hij betrokken bij het consortium Avenue2, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam, dat het project A2 Maastricht (een integrale gebiedsontwikkeling) heeft ontworpen en gebouwd. Eerst als tendermanager en medebedenker van het plan, vervolgens als projectmanager en nu als omgevingsmanager. Bij deze laatste functie verantwoordelijk voor de raakvlakken tussen project en omgeving. Het plan de Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten. Uniek voor dit project is dat het bestaat uit een civiele component en een vastgoedcomponent die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bart is namens Strukton ook omgevingsmanager voor het project Noorderbrugtrace in Maastricht dat in de zomer van 2016 in uitvoering gaat. Hij kan op basis van inhoudelijke kennis goed uitleggen en toelichten waar het om gaat in een project en wat dat betekent voor de omgeving. Voor Bart is het daarbij van essentieel belang dat belanghebbenden inzicht krijgen in wat er aan de andere kant van de ‘schutting’ gebeurt.
 
Bekijk ook de praktijkvoorbeelden die ze tijdens de workshops gaan bespreken met de deelnemers.

 

Erica Geertsema en Martijn Nobel - Gemeente Utrecht

Erica Geertsema is een veelzijdig beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht. Ze richt zich op het beperken van bouwhinder binnen de gemeente Utrecht voor de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving. Erica heeft samen met partners uit het werkveld de Toolbox Bouwhinder ontwikkeld, ze heeft er voor gezorgd dat de omgeving op een goede manier is aangehaakt.
Oog voor deskundigheid, mensen verbinden, op zoek naar kansen en mogelijkheden en doorpakken kenmerken haar. 

Martijn Nobel is werkzaam als inspecteur bij de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving van de gemeente Utrecht.

Als inspecteur is hij een belangrijke spil tussen de gemeente Utrecht én alle uitvoerende partijen in de bouw als het gaat om helderheid scheppen in de wereld van wet- en regelgeving èn handhaving. Ook is Martijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Toolbox Bouwhinder.

Martijn heeft dagelijks contact met aannemers, ontwikkelaars en architecten in de Utrechtse binnenstad. Zijn probleemoplossend vermogen, daadkracht èn verbindende manier van werken zijn kenmerkend voor hem.

Meer informatie over Toolbox Bouwhinder

 

De Procescoaches die de sprekers ondersteunen bij de workshops:

Els Geurts - Bewuste Bouwers

Els werkt als adviseur Bewust Bouwen bij stichting Bewuste Bouwers. Omgevingsmanagement en BLVC maatregelen vraagt een inspanning van het hele team. Van timmerman tot projectmanager en van onderaannemer tot leverancier. De rol van Els bij Bewuste Bouwers gaat dwars door de inhoud en proces heen. Bouwplaatsen, bouwbedrijven en opdrachtgevers kunnen bij Els terecht voor advies en trainingen op maat. Haar achtergrond in de omgevingscommunicatie, als senior auditor voor Bewuste Bouwers en kennis van best practices vormen de input voor deze rol. De dag van Els is geslaagd als iemand geïnspireerd en gemotiveerd als beste buur op een bouwplaats aan de slag gaat.

Dirk Jan Huisman - RoyalHaskoningDHV

Dirk Jan heeft een achtergrond als beleidsadviseur bij het rijk en de gemeente Amsterdam. Sinds 2007 is hij senior adviseur mobiliteit bij Royal HaskoningDHV. Hij houdt zich vooral bezig met het verkeer in het hier en nu waaronder minder hinder-aanpakken/BLVC. Hier komen strategie, tactiek en operatie heel dicht bij elkaar en ook de driehoek beleid, organisatie en systemen. Het moet kloppen en als het niet klopt zie je dat direct op straat.

Dirk Jan is een van de initiatiefnemers van het BLVC Café. Het viel Dirk Jan op dat de BLVC-coördinatoren en bereikbaarheidsregisseurs relatief geïsoleerd werken. Binnen een gemeente of provincie blijft het een bijzondere functie.  Daarbuiten was er geen landelijk platform om ervaringen uit te wisselen. Het BLVC Café wil hier verandering in brengen.

Rutger de Klerk - Gemeente Utrecht

Rutger is uitvoeringscoördinator voor het Stationsgebied in de gemeente Utrecht. In deze rol van ‘verbindingsofficier’ is hij verantwoordelijk voor de afstemming tussen de bouwende partijen en de omgeving waar mensen wonen, van en naar hun werk gaan. Samen met de omgeving en bouwende partijen zoeken we naar mogelijkheden om alle functionaliteiten, wonen, werken, reizen en bouwen zo goed mogelijk door te laten gaan.

 

 

evenement organiseren
 evenement organiseren