Sprekers

Hans Wiemerink – De Wilde Ingenieursgroep

Hans Wiemerink  is hogere veiligheidskundige en calamiteitencoördinator bij De Wilde Ingenieursgroep. Na zijn opleiding voor werktuigbouwkundige is hij verder gegaan voor de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid zijn z’n specialisaties.

Zijn carrière begon bij Tebhin als tekenaar en KAM coördinator, waarna Van Baarsen Buisleidingen 10 jaar van zijn ervaring gebruik mocht maken. Sinds 2011 is hij werkzaam bij De Wilde. Hier biedt hij ondersteuning aan bedrijven bij het implementeren en onderhouden van KAM systemen en is KAM-coördinator voor (wegen)bouwprojecten en kabels- en leidingwerk.

Hans voert werkplekonderzoeken en werkplekinspecties uit op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbobeleid en komt in de praktijk hele bijzondere situaties tegen, waaruit veel geleerd kan worden.

Wilfred Janssen - Giesbers-Wijchen

Wilfred Janssen is sinds 2001 KAM-coördinator bij Giesbers-Wijchen Bouw BV. 
Hij heeft een bouwkundige achtergrond als tekenaar, werkvoorbereider en projectleider. Inmiddels is hij alweer enige jaren BHV-instructeur en Hoger Veiligheidskundige. Buiten Giesbers-Wijchen om is hij als zelfstandige actief in het geven van veiligheidstrainingen en adviezen.

Wilfred heeft zitting in de CCvD (Centrale Commissie van Deskundigen) bij SCCM, voor beheer en implementatie van OHSAS:18001. In aansluiting daarvan is hij actief lid in de NEN Normcommissie om OHSAS om te turnen tot een ISO- norm.

Giesbers-Wijchen is een onderdeel van de GiesbersGroep te Arnhem. Onze opdrachtgevers zijn woonconsumenten, overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en beleggers. Wij bieden een compleet dienstenpakket aan op het gebied van utiliteitsbouw, gebiedsontwikkeling, commercieel vastgoed en woningbouw, variërend van ontwikkeling en realisatie tot en met transformatie, renovatie en onderhoud. We zijn oprecht betrokken en geïnteresseerd in onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en elkaar. Wat we doen, doen we graag goed. Samen met onze bouwpartners. Op een maatschappelijk, ecologisch én economisch verantwoorde wijze. En in een sfeer waarin als vanzelf begrip en onderling vertrouwen ontstaat. Want alleen zó creëer je samen iets dat van blijvende waarde is.

Onder het motto ‘Ruimte creëren, dromen realiseren’ stoppen we nooit na te denken over hoe dingen beter kunnen. Want wij zijn ervan overtuigd dat we de samenleving mede vorm kunnen geven en vernieuwen. Ieder mens verdient ruimte voor een gelukkig bestaan. Met onze passie voor eigentijds vakmanschap en dankzij duurzame partnerships geven we vandaag al de beste antwoorden op de vragen van morgen. Dit stelt ons iedere dag weer in staat om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Zo worden dromen werkelijkheid.

Eva Zonneveld - Mobilis TBI

Eva Zonneveld is omgevingsmanager bij DHM-Infra en momenteel werkzaam voor Mobilis TBI bij het project ondergrondse fietsenstalling Koningin Julianaplein voor gemeente Den Haag.

Eva heeft een verkeerskundige achtergrond. Haar ervaring ligt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als projectleider, afdelingshoofd, regionaal verkeersmanager, regiomanager en omgevingsmanager. Ook was ze beleidsmedewerker Bestuur & Concernzaken bij Gemeente Oegstgeest en bestuurder bij Hoogheemraadschap van Rijnland.

Eva is een strategisch en praktisch denker. Ze heeft ervaring in het ontwikkelen van een visie, hiervoor draagvlak op te bouwen en deze visie om te zetten in concrete plannen en/of projecten. Met gevoel voor de dagelijkse praktijk en toch de hoofdlijnen/prioriteiten in de gaten houden.

Ruud Verheijen - Gemeente Utrecht
& Harry Dijkstra - Schutte Bouw & Ontwikkeling

Ruud Verheijen is inspecteur Bouwtoezicht bij de gemeente Utrecht. Zijn verleden ligt in Amsterdam onder andere als projectleider/directievoerder bij Woningstichting Zomers Buiten en als Inspecteur Bouw – en Woningtoezicht bij gemeente Amsterdam. Ruud is gespecialiseerd in inventarisatie van asbest (o.a. nodig voor het aanvragen van een sloop- of bouwvergunning).

Harry Dijkstra is werkzaam bij Schutte Bouw als projectleider.
Zijn opleiding is Bouwkunde en Technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven
Zijn rol als projectleider is echter veel breder dan gebruikelijk, aangezien hij in principe al vanaf het schetsontwerp het project als eindverantwoordelijke onder zijn hoede heeft. Hierdoor is het mogelijk om al in het voortraject ontwerp en bouwmethodiek goed op elkaar af te stemmen, en mogelijke problemen te tackelen.
Uiteraard komen daarbij ook alle aspecten inzake bouwlocatie en omgeving aan de orde.

Harry geeft leiding aan projectteams bestaande uit een BIM tekenaar, calculator, werkvoorbereider en uitvoerder. Zijn kracht is het snel doorzien van complexe probleemstellingen. Hij is een nuchtere, snelle praktische denker, weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden, en daadkrachtig in de besluitvorming.

Schutte Bouw & Ontwikkeling is een middelgrote aannemer, en onderdeel van ASVB.  Schutte kent een viertal stromingen.

  • Woon4D                  (innovatief concept voor grondgebonden woningen)
  • Reno4D                  (het slim en snel verduurzamen van woningen en appartementen (nul op de meter)
  • Maatwerk                (unieke projecten zoals scholen, zorg en appartementen)
  • Transformatie         (bestaande (kantoor)gebouwen ombouwen tot appartementen)

Dagvoorzitter

Ilja Werkhoven - Bewuste Bouwers

Ilja Werkhoven is directeur van de stichting Bewuste Bouwers. Zij richt zich op bouwplaatsen en haar directe omgeving. Wat komt er nu terecht van al het voorgenomen beleid op de bouwplaats? Hoe gaan bouwplaatsen om met het milieu, met de door hen veroorzaakte hinder? Welke bouwplaatsen zijn een voorbeeld voor de bouwsector en hoe herken je dat? Met haar ervaring opgedaan bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Amsterdam (inkoop en aanbesteden; facilitaire diensten) en in de bouwsector (Regieraad Bouw/Vernieuwing Bouw) heeft Ilja Werkhoven een brede kijk op de ontwikkelingen in de veranderende bouwwereld. Ze kan iets opzetten uit bijna niets (of vanuit grote achterstand). Ze ziet altijd verbeteringspunten en zet zich er voor in om het maximale eruit te halen. Het werven van steun, partners of medestanders vanuit andere organisaties doet ze dan ook met veel plezier. Daarnaast brengt ze vaak een andere zienswijze en is ze een rasoptimist over het te bereiken resultaat.

 

 

 

 

maak kennis met joakim
 maak kennis met joakim