aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

BNO-magazine (jaargang)

Hierbij neem ik een abonnement op het Dutch Designers magazine.

Let op: Dude, Dutch Designers Magazine maakt plaats voor een volledig vernieuwde uitgave, die driemaal per jaar verschijnt. Het eerstvolgende nummer verschijnt mei 2020.

Post adres

€ 23,85

Totaal: € 23,85

Exclusief € 2,15 BTW. (€ 26,00 incl. BTW)

vooraankondiging
 vooraankondiging