aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Voetbal tijdens Boerengolf Mercator Sociëteit

28 juni 2010

15:30 - 17:30

Voetbalwedstrijd Oranje

17:30 - 20:00

Boerengolf

20:00 - 22:00

BBQ

inschrijvingen evenement
 inschrijvingen evenement