aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Voetbal tijdens Boerengolf Mercator Sociëteit

28 juni 2010

15:30-17:30

Voetbalwedstrijd Oranje

17:30-20:00

Boerengolf

20:00-22:00

BBQ

participants registration
 participants registration