Eén jaar Bouwagenda | Bouwcoalitie

Eén jaar Bouwagenda | Bouwcoalitie

Eén jaar Bouwagenda

Wilt u weten hoe innovatieve corporaties bezig zijn met de Bouwagenda? Gaat u graag in gesprek met de voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving Diederik Samsom? Of wilt u dat uw ideeën worden meegenomen bij de invulling van circulair bouwen? Kom dan donderdag 19 april a.s. naar het event Eén jaar Bouwagenda!

De Bouwagenda bestaat één jaar en daar staan we graag samen met u bij stil. Maar niet te lang: tijdens het event op 19 april richten we vooral onze blik op de nabije toekomst. Want in die nabije toekomst moeten we naar een duurzame woningvoorraad, hebben we gezonde en duurzame schoolgebouwen nodig die klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst en zullen we stappen moeten zetten om de juiste mensen te vinden om deze veranderingen mogelijk te maken.

Over al deze onderwerpen (en andere!) wisselen we graag met u van gedachten op 19 april in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag. We doen dit tijdens een inspirerende dag met boardroommeetings, inspiratiesessies en debat.

Programma
13:30 uur  Inloop en ontvangst
14:00 uur   Openingswoord door Bernard Wientjes
14:15 uur  De Bouwagenda: de stand van zaken aan de hand van uw verhalen
15:00 uur  Pauze
15:15 uur    Inspiratiesessies en boardroom meetings 
16:15 uur  Debat met kopstukken uit de bouw over innovatie en aanbesteden in de bouw + in ontvangst nemen verantwoordingsbrief door de ministers
17:15 uur Netwerkborrel
18:00 uur    Einde bijeenkomst

Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 10 april. U kunt bij aanmelding ook aangeven aan welke sessie u in de middag mee wilt doen. Let wel op: er is per sessie slechts beperkt plaats dus wie het eerst komt…

gdpr en events
 gdpr en events