24 januari 2019

14:30 - 15:00

Inloop

15:00 - 15:30

Opening en korte presentatie deal/no-deal planning

15:30 - 16:00

Impactscan Brexit voor medeoverheden
Door Fenna Pols, directeur Europa Decentraal

Op initiatief van BZK heeft Europa Decentraal een Brexit Impact Scan voor medeoverheden ontwikkeld. Deze scan helpt medeoverheden de mogelijke gevolgen van de Brexit inzichtelijk te maken, geeft informatie en biedt waar mogelijk een handelingsperspectief.

16:00 - 16:45

Gevolgenverblijfstitel + vragen
door de IND & RvIG

Korte presentatie over de gevolgen van een nieuwe Brexit titel en bijbehorende rechten. Hoe gaat dit traject eruit zien bij alle organisaties? Inclusief uitleg over de registratie van verblijfstitels in de BRP.

16:45 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Netwerkborrel. Tijdens de borrel bent u in de gelegenheid de IND, RvIG en Europa Decentraal vragen te stellen.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren