Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van Symposium

Netwerken voor energie: Bruggen tussen wetenschap en beleid

Datum: donderdag 17 januari, 9-18 uur
Locatie: Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag

Een symposium voor beleidsmakers en wetenschappers, om te leren van elkaars praktijk. Hoe voorzien we in de groeiende energiebehoefte van een stad en kunnen we tegelijkertijd de CO2 uitstoot laten dalen? Centraal staan de diverse knelpunten die we kunnen tegenkomen in de transitie naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor consumenten en voor bedrijven. Ondernemers krijgen de vloer om hun oplossingen voor de toekomst te pitchen.

De vier onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

1.Opwek: Het slim en duurzaam opwekken van energie.

Decentrale energieopwekkers zoals windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling installaties (Wkk-installaties) hebben de toekomst. We verdiepen ons in de visie decentrale opwekking van het ministerie van EL&I en leren de laatste stand van technologie kennen op gebied van zonnepanelen.

2.Opslag & auto: het slim opslaan van (tijdelijk) overtollige energie.

Balanceren van vraag en aanbod kan door middel van een intelligenter elektriciteitsnetwerk, waarin buffercapaciteit is opgenomen. In dit symposium komen twee potentiele buffers langs: elektrische voertuigen en koel- en vrieshuizen.

3.Distributie: Het transporteren van de beschikbare energie.

Het (her-)verdelen van de beschikbare energie kan door middel van slimme energienetwerken (smart grids): deze zorgen voor een juiste afstemming en balancering van vraag en aanbod van energie, zeker aangezien wind en zon variabele energiebronnen zijn. Welke nieuwe eisen stelt dit aan het elektriciteitsnetwerk?

4.Efficiënt gebruik: Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de beschikbare energie.

Duurzame energie opwekken is een schone zaak; het voorkomen van verkwisting is een tweede uitdaging. We leren hoe een stad in twintig jaar klimaatneutraal kan zijn, hoe hier in proeftuinen nu gewerkt wordt aan efficiënt energieverbruik, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte.

Discussie
Met dit symposium willen we bruggen bouwen tussen theorie en praktijk. Aan het slot van de dag gaan we met elkaar in discussie over de overbruggingen die zijn gemaakt. Wat zijn beleidsrelevante onderzoeksthema’s die we op basis daarvan kunnen definieren?

D-INCERT

D-INCERT is een netwerk organisatie die wetenschappelijk onderzoek, technologische innovatie en onderwijs verbindt met de overgang naar elektrisch vervoer over de weg in Nederland. Het is een platform voor snelle overdracht van kennis en gezamenlijke innovatie- en samenwerkingsprojecten. Strategische partners van D-INCERT zijn zowel onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven die samen werken aan technologische oplossingen voor elektrisch vervoer over de weg, variërend van infrastructuur, oplaadtechnologie voor accu’s en elektrische voertuigen. De D-INCERT aanpak is gericht op onafhankelijke kennis- en technologieontwikkeling en biedt bovenal samenwerking met kennisinstellingen.

evenementsregistratie
 evenementsregistratie