aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Netwerken voor energie: Bruggen tussen wetenschap en beleid

17 januari 2013

08:45 - 09:30

Registratie en ontvangst

09:30 - 10:15

Key notes

10:15 - 10:45

Opwek

10:45 - 11:15

Koffie

11:15 - 12:00

Auto & opslag

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:15

Distributie

14:15 - 15:00

Efficiënt gebruik

15:00 - 15:30

Koffie + verfrissingen

15:30 - 16:15

Paneldiscussie: Welke belemmeringen zijn er tussen samenwerking van netwerken?

16:15 - 16:30

Afsluiting

16:30 - 18:00

Borrel en muziek

gdpr en events
 gdpr en events