Over Best Value

Best Value is een innovatieve methodiek voor inkoop-, verkoop-, project- en riskmanagement, die uitgaat van het inkopen, verkopen en realiseren van de hoogste waarde. Best Value is de combinatie van prestatieinkoop aan de opdrachtgevers kant en prestatieverkoop aan de opdrachtnemers kant. De opdrachtgever vind de beste leverancier die de hoogste waarde kan leveren tegen de beste prijs en de opdrachtnemer laat zien op welke manier hij waarde toevoegt.

Best Value biedt U als opdrachtgever een hoge(re) voorspelbaarheid van het einddoel, uitgedrukt in kosten, tijd en kwaliteit met een minimum aan inspanning en controle van uw organisatie.

Best Value biedt U als leverancier optimale kansen om uw expertise te laten zien en uw winst te verhogen.

Best Value kan worden toegepast in zowel de private- als de publieke sector.

Wat zult u leren?

Wat Best Value u kan brengen in uw organisatie;
Wat is de impact van management en controle voor medewerkers, organisatie en bedrijfsresultaat;
Welke cruciale factoren zijn van belang voor het meten van de klanttevredenheid;
Welke systematische methode werkt om leveranciers te selecteren op expertise en niet alleen op prijs;
Wat zijn de gevolgen van de huidige 'Klassieke inkoop en verkoopbenadering' binnen organisaties;
Hoe een visie te ontwikkelen die bijdraagt in lagere kosten en een hogere efficiency met meer winst voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Over de sprekers

Prof. Dr. Dean Kashiwagi
dean kashiwagi.jpg
Prof. Dr. Dean Kashiwagi is hoogleraar van de Performance Based Studies Research Group (PBSRG.com) verbonden aan de Arizona State University.

Hij heeft de afgelopen 17 jaar de filosofie achter en de methode van het Best Value Business Model ontwikkeld. Hij is een veelgevraagd internationaal spreker en heeft meer dan 150 publicaties op zijn naam, mede gebaseerd op ruim 800 projecten volgens de principes van Best Value.

Dr. Dean Kashiwagi is een inspirerende spreker met veel kennis van zaken. Die tevens in staat is om mensen wakker te schudden en de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een ander perspectief te plaatsen.

Prof. Willem Verbeke
prof-willem-verbeke.jpg
Prof. Willem Verbeke is hoogleraar Sales en Account Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en mede-eigenaar van het Europese toonaangevende Sales en Account Management Instituut Professional Capital.

Tevens is Prof. Verbeke oprichter van het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM), waar hij als kerndocent meer dan 3000 Sales Professionals heeft opgeleid.

Prof. Verbeke is toonaangevend in de neuro-economie waar hij psychologie en economie weet te koppelen tot nieuwe Sales Account Management technieken. Onderzoek naar het menselijk brein staat hoog in het vaandel om zo voorop te lopen in de neuro-economie. Verbeke is auteur van toonaangevende literatuur in sales en accountmanagement en zijn internationale papers vallen veelvuldig in de prijzen.

In binnen en buitenland is Prof. Verbeke een graag geziene spreker vanwege zijn verhelderende en nieuwe kijk op het gebied van sales en key-account management binnen professionele organisaties en kennisintensieve ondernemingen.

Marco Gianotten
Foto Marco Gianotten.jpg
Marco Gianotten is oprichter en managing director van Giarte. Daarvoor werkte hij voor verschillende consultancybureau’s. Giarte levert diensten voor zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt voor professional IT services, software en outsourcing. Marco publiceerde een aantal boeken, heeft vaste columns en geeft regelmatig lezingen. In 2009 won hij de award van Outsourcing Professional van het jaar, een initiatief van Platform Outsourcing Nederland en het vakblad Outsource Magazine.

Binnen Giarte stond hij aan de wieg van Outsourcing Performance, de grootste onafhankelijke studie in Nederland op het gebied van IT-outsourcing. Binnen een hecht netwerk van sourcing executives wordt de relatie tussen klant en service provider jaarlijks onderzocht. In 2012 vierde deze studie haar 10-jarig jubileum.

Vanuit deze community groeide tevens de dienst ITsat waarbij eindgebruikers hun tevredenheid afgeven over de diverse IT-diensten. Met de inzet van ITsat verbeteren bedrijven hun delivery en projecten, zowel intern als bij externe service providers. Giarte levert deze dienstverlening aan bedrijven als AkzoNobel, DSM en Philips. Marco zal tijdens een boeiende en leerzame workshop ingaan op soft controls en KPI's die leiden tot gewenst gedrag in klant/leveranciers relaties.
 

Sicco Santema
Sicco Santema.jpg
Sicco Santema is consultant bij Scenter en hoogleraar marketingen keten management aan de Technische Universiteit Delft. Hij is tevens voorzitter van voorzitter van de Vereniging BestValue Nederland.

Sicco Santema is lid van de International Advisory Board van the Performance Based Studies ResearchGroup (Arizona State University). Hij is namens PBSRG het aanspreekpunt voor Best Value in Nederland en organiseren in dat kader lezingen en bijeenkomsten rondom dit onderwerp. Zo hebben zij het eerste Best Value congres in 2013 georganieerd. Gezamenlijk met Jeroen van de Rijt hebben zij vele publicaties op hun naam staan, waaronder de boeken "Prestatieinkoop", "Prestatieverkoop", “Marketingplanning,de kunst van het kiezen”, “Klanten winnen” en “Het definitieve marketingplan”.

De dagvoorzitter

Jan Willem Seip
JW.png
Gaat u een dag consumeren of iets met de nieuwe kennis doen? Om zowel u als uw hersenen in beweging te krijgen, zal met Jan-Willem Seip als dagvoorzitter actie, interactie en gesprekken tussen de deelnemers en sprekers plaatsvinden.

Jan-Willems aanpak kenmerkt zich door twee L'en: Leerzaam & Leuk! Jan-Willem verzorgt vele workshops, presentaties en lezingen op het gebied van verkoop (in combinatie met inkoop). Hij traint groepen en is auteur van tien boeken en meer dan tweehonderd artikelen. Hij is als examinator verbonden aan NIMA voor het Nima Sales A-examen.

U kunt ook leren kijken op basis van logica en gezond verstand. Laat u inspireren! Meld u nu aan.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren