aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Topprestatie door Best Value logica

Welkom

Welkom op de aanmeldsite voor de bijeenkomst Topprestaties door een Best Value samenwerking met Dean Kashiwagi als gastspreker.

Door de complexiteit en de invloed van de (politieke) omgeving, de toenemende invloed van stakeholders, tijdsdruk en een beperkt budget zijn projecten in de openbare ruimte een steeds grotere uitdaging voor onze publieke en uitvoerende instanties. Hierdoor wordt samenwerking onvermijdelijk. Hoe vind je de juiste samenwerkingspartner en hoe werk je samen?

 

Best Value wordt steeds vaker gebruikt bij aanbestedingen. En dat is niet vreemd. De ervaring leert dat Best Value, als de procedure goed wordt gevolgd, 2 winnaars geeft, namelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt de hoogste waarde voor de laagste prijs en de Opdrachtnemer heeft een normale marge en kan zijn expertise en innovatie maximaal inzetten voor zijn Opdrachtgever.

Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel inkopende partijen als inschrijvers. Met name voor organisaties die nog niet zoveel kennis en ervaring hebben met Best Value is deze bijeenkomst een must.

 

Aanmelden

De kosten van deze bijeenkomst zijn € 85,00 exclusief BTW. Het aantal plaatsen is beperkt. Dus wacht niet te lang met inschrijven.

 

Met vriendelijke groeten,

Erik Mars,

namens de Best Value Friends