aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Topprestatie door Best Value logica

13 oktober 2017

09:30-10:00

Ontvangst

10:00-10:15

Welkom door Erik Mars

10:15-11:30

Dean Kashiwagi

11:35-12:30

Eerste breakout sessie (keuze uit opstellen projectdoelstellingen of beoordelen inschrijving)

12:30-13:30

Lunch

13:30-14:15

Tweede breakout sessie (keuze uit Q&A of interview training)

14:25-15:10

Derde breakout sessie (keuze uit concretiseringsfase/uitvoeringsfase of opstellen kwalitatieve documenten)

15:10-15:30

Sluiting door Erik Mars

15:30-16:30

Borrel en bite