BZ-Strategiedagen 2021:
Op de drempel van een nieuw tijdperk?

De BZ-Strategiedagen gingen op 18 januari 2021 van start met een aftrap door Minister Blok. In de tien dagen daarna volgden bijna twintig evenementen, uiteenlopend van discussies met internationale topsprekers tot een discussie over ambtelijk vakmanschap, en van een introductie van een impact challenge tot movie learning.

Doel van de strategiedagen 2021 was het strategisch vermogen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te vergroten d.m.v. een inhoudelijk en praktisch programma dat collega´s in de gehele organisatie aanspreekt. Alle medewerkers van BZ en de posten waren uitgenodigd om deel te nemen. De meeste sessies waren ook voor collega’s van andere ministeries, overheden en samenwerkingspartners toegankelijk zijn.

Overkoepelend thema van deze editie was: Op de drempel van een nieuw tijdperk? Want dat is de vraag die zich onherroepelijk opdringt: zijn we met de steeds sterkere manifestatie van China als supermacht, de andere verhoudingen in post-Brexit Europa, de ontwrichtende werking van informatiemanipulatie en een mondiale pandemie een nieuwe fase van de internationale betrekkingen ingegaan, of is dit alles slechts een tijdelijke rimpeling in de vijver van de wereldgeschiedenis?

 

MFA Strategy Days 2021:
On the Brink of a New Era?

The second edition of the BZ Strategy Days started on 18 January 2021 with an opening address by Minister Blok. In the subsequent ten days, roughly twenty events took place, ranging from discussions with internationally renowned speakers to a discussion on civil service craftsmanship, and an introduction of an impact challenge to movie learning.

The objective of the Strategy Days 2021 was to increase the strategic capacity of the Ministry of Foreign Affairs by means of a series of substantive and practical events that appeal to colleagues throughout the organisation. Colleagues from the Hague and from all Missions were invited to join the various sessions. Most sessions were also accessible to colleagues from other ministries, governments and partners.

The overarching theme of this edition was: On the brink of a new era? Because that is the unavoidable question which comes to mind: have we entered a new phase of international relations, with China manifesting itself more and more as a superpower, with an altered power balance in post-Brexit Europe, the disruptive effect of information manipulation, and a global pandemic, or is all of this just a temporary ripple in the pond of world history?

 

 

event registration made easy
 event registration made easy