BZ-Strategiedagen 2021:
Op de drempel van een nieuw tijdperk?

De BZ-Strategiedagen gaan op 18 januari 2021 van start met een aftrap door Minister Blok. In de tien dagen daarna staan bijna twintig evenementen gepland, uiteenlopend van discussies met internationale topsprekers tot een discussie over ambtelijk vakmanschap, en van een introductie van een impact challenge tot movie learning.

Doel van de strategiedagen is het strategisch vermogen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te vergroten d.m.v. een inhoudelijk en praktisch programma dat collega´s in de gehele organisatie aanspreekt. Alle medewerkers van BZ en de posten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De meeste sessies zullen ook voor collega’s van andere ministeries, overheden en samenwerkingspartners toegankelijk zijn.

Overkoepelend thema van deze editie is: Op de drempel van een nieuw tijdperk? Want dat is de vraag die zich onherroepelijk opdringt: zijn we met de steeds sterkere manifestatie van China als supermacht, de andere verhoudingen in post-Brexit Europa, de ontwrichtende werking van informatiemanipulatie en een mondiale pandemie een nieuwe fase van de internationale betrekkingen ingegaan, of is dit alles slechts een tijdelijke rimpeling in de vijver van de wereldgeschiedenis?

In verband met Covid-19 zal het programma helaas geheel online zijn. Er zal met name gebruik worden gemaakt van Zoom. Meld je direct aan of bekijk eerst het volledige programma.
 

MFA Strategy Days 2021:
On the Brink of a New Era?

The second edition of the BZ Strategy Days will start on 18 January 2021 with an opening address by Minister Blok. In the subsequent ten days, roughly twenty events will take place, ranging from discussions with internationally renowned speakers to a discussion on civil service craftsmanship, and an introduction of an impact challenge to movie learning.

The objective of the Strategy Days is to increase the strategic capacity of the Ministry of Foreign Affairs by means of a series of substantive and practical events that appeal to colleagues throughout the organisation. Colleagues from the Hague and from all Missions are warmly invited to join the various sessions. Most sessions will also be accessible to colleagues from other ministries, governments and partners.

The overarching theme of this edition is: On the brink of a new era? Because that is the unavoidable question which comes to mind: have we entered a new phase of international relations, with China manifesting itself more and more as a superpower, with an altered power balance in post-Brexit Europe, the disruptive effect of information manipulation, and a global pandemic, or is all of this just a temporary ripple in the pond of world history?

Due to Covid-19, the program will be held online (via Zoom). The program will be partly in Dutch and partly in English. Register now or view the full programme first.

 

 

participants registration
 participants registration