aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Communiceren, Acquireren en Onderhandelen

Welkom

Hartelijk welkom.

Via het menu links kun je je aanmelden voor de training Communiceren, Acquireren en Onderhandelen van de BNO Academie.

Verder vind je bij Locatie een routebeschrijving en bij Documenten de voorwaarden voor deelname aan een training.

Met vriendelijke groet,

BNO Academie

Patrick Aarts - coördinatie

Dymphy Smeets - reserveringen

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

www.bno.nl/academie

De BNO Academie staat voor permanente beroepseducatie voor creatieven!

snel registratie inbouwen voor eve
 snel registratie inbouwen voor eve