Boekpresentatie De capabilitybenadering in het sociaal domein

Boekpresentatie De capabilitybenadering in het sociaal domein

Over het boek 'De capabilitybenadering in het sociaal domein'

Deze uitgave is bedoeld als introductie voor studenten, professionals, onderzoekers, beleidsmakers en actieve burgers.

Het boek biedt een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal  en speelt de wisselwerking tussen individu en de omgeving een belangrijke rol. Datgene wat mensen zelf van waarde vinden vormt daarbij het uitgangspunt.

In het eerste deel van het boek wordt beschreven wat de capabilitybenadering inhoudt, hoe zij past in het sociaal domein en hoe zij gebruikt kan worden in zorg, welzijn en samenleven. Het tweede deel bevat casestudies uit de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De bijdragen gaan over opbouwwerk in de wijk, werken met mensen met een verstandelijke beperking, de begeleiding van ex-gedetineerden, de inzet van technologie in het sociaal werk, de begeleiding van kwetsbare jongeren, de toepassing in armoedebestrijding, het loskomen van stigmatisering en de opleidingspraktijk. 

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier