Boekpresentatie De capabilitybenadering in het sociaal domein

Boekpresentatie De capabilitybenadering in het sociaal domein

Over CB-SD

 

Missie van het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Benadering in het Sociaal Domein (CB-SD)

 

De initiatiefnemers van het CB-SD netwerk zijn overtuigd van de kracht van de Capability Benadering (CB) in het Sociaal Domein (SD). 


De Capability Benadering neemt het menselijke streven naar het leiden van een waardig leven als uitgangspunt voor het professionele denken en handelen. Professionals dienen daarom altijd op zoek te gaan naar het scheppen van mogelijkheden voor mensen om tot een optimale ontplooiing van individuele potenties te komen. Mensen die hun volle potentieel weten te ontwikkelen, verruimen daarmee namelijk de mogelijkheid om het leven te leiden dat zij graag willen leiden. Alleen wanneer mensen, binnen de grenzen van het redelijke, daadwerkelijk kunnen doen wat ze willen doen en kunnen zijn wie ze willen zijn, dan is er sprake van menselijk floreren. 


De verschillende disciplines die werkzaam zijn in het sociale domein worden uitgenodigd om elkaar via het CB-SD netwerk te ondersteunen in de exploratie en toepassing van de CB. Dit kan door bijvoorbeeld met elkaar in dialoog te gaan over de betekenis van de CB door kennis, kunde en praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen. Het netwerk beoogt om de resultaten van deze uitwisseling vast te leggen en overdraagbaar te maken om zo het inzicht in de capabilitybenadering onder professionals en studenten te verhogen.
 

CB-SD

De oprichters van het Nederlands-Vlaams Netwerk CB-SD.V.l.n.r.: Collin den Braber, Jeroen Gradener, Erik Jansen, Annica Brummel, Willem Blok, Janny Beemink, Michel Tirions.


 

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier