CASPIR module 1 t/m 5 (2020) | Kenmerk 469.592

CASPIR module 1 t/m 5 (2020) | Kenmerk 469.592

 

CASPIR module 1 t/m 5 (2020)

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 20 personen. De CASPIR cursus is opgezet als duo- cursus (huisarts en praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of praktijkassistente, met ervaring in het verrichten van Spirometrie). 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 17 februari 2020


©aliber Academie, de CAHAG nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de CASPIR cursus. De CAHAG* heeft in samenwerking met de NVLA*, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN*, het NHG* en de werkgroep longfunctie van de NVALT* een cursus ontwikkelt rondom Spirometrie. De COPD, Astma en Spirometrie (CASPIR) cursus wordt in 2020 in Sassenheim georganiseerd.

Data:              
module 2: 17 maart 2020

module 5: 13 oktober 2020

Doelgroep:    
Huisartsen, Praktijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners (i.o.) en praktijkassistenten.

 

Accreditatiepunten
De cursus is voor 9 punten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de V&VN en de NVvPO.

Organisatie:

  • CAHAG
  • Spaarne Gasthuis
  • ©aliber Academie
     

Inleiding
De CASPIR- cursus omvat 5 modules, waarvan 2 in plenaire sessie. Het programma vindt u onder het kopje programma.

CASPIR heeft tot doel om de kennis en vaardigheden rondom de Spirometrie in de huisartspraktijk te verbeteren. De CASPIR cursus is opgezet als duo- cursus (huisarts en praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of praktijkassistente, met ervaring in het verrichten van Spirometrie).

Steeds meer zorgverzekeraars verlangen daarom van de eerste lijns zorggroep dat de Spirometrie in de huisartspraktijken aan (aantoonbare) kwaliteitsnormen voldoet. Met deze cursus is het kennisniveau van de praktijk- verpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente aantoonbaar, alsmede het kennisniveau van de beoordelaar Dr. Zaaijer.

De CASPIR cursus is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijk- assistentes die de Spirometrie reeds zelf uitvoeren in de praktijk. De praktische opzet van deze duo- cursus geeft de praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente en huisarts de gelegenheid om gezamenlijk de vragen die er zijn beantwoord te krijgen en de vaardigheden te oefenen.

Programma

 

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1:

Thuis bestuderen van E- learning cursus Spirometry Fundamentals® (1 uur). De inlogcode ontvangt u 2 weken voorafgaand aan module 2.
 

Module 2: 17 maart 2020

Avond nascholing in bij Grand Café Graaf Jan te Sassenheim.

Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering Spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 t.a.v. Spirometrie, start interpretatie.
 

Module 3:
Praktijkervaring opdoen door stage te lopen in het longfunctie laboratorium van Spaarne Gasthuis (2 uur). Stagemoment wordt nog georganiseerd.

 

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen Spirometrie testen en beoordeling door longfunctie analist (1 uur).

 

Module 5: 13 oktober 2020 bij Grand Café Graaf Jan te Sassenheim.

Bespreking kennistoets en portfolio, organisatie Spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, casuïstiek, praktijk examen en afsluitende kennistoets.
 

Functionele certificering
Afhankelijk van de functie van de cursist in het Spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van Spirometrie.

 

Refresher Course (Module 6)

Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijkse terugkerende opfris avond. Nadat u deze avond tweemaal heeft gevolgd binnen een tijdsbestek van drie jaar, krijgt u een nieuw certificaat.
 

Kosten
 € 350 per deelnemer voor de gehele cursus. 

 

Docenten

De CASPIR cursus wordt verzorgd door:

  • Dr. Zaaijer, kaderhuisarts Astma/COPD, Leiden
  • Dr. Krouwels , longarts, Spaarne Gasthuis
  •  Longfunctie analist, Spaarne Gasthuis

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

€ 350,00

Totaal: € 350,00

symposiumsoftware
 symposiumsoftware