19 april 2016

17:30 - 18:00

Inloop met brood en soep

18:00 - 21:30

Scholingsprogramma module 2
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering Spirometrie , inhoud NHG Praktijkwijzer t.a.v. Spirometrie, start interpretatie.

04 oktober 2016

17:30 - 18:00

Inloop met brood en soep

18:00 - 21:30

Scholingsprogramma module 5
Bespreking kennistoets en portfolio, organisatie Spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, casuïstiek, praktijk examen en afsluitende kennistoets.

congres organiseren
 congres organiseren