Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van de ROHWN.

CASPIR cursus 2017

De ROH West-Nederland , de CAHAG en in samenwerking met Zorggroep Katwijk die de organisatie op zich neemt nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de CASPIR cursus. De CAHAG* heeft in samenwerking met de NVLA*, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN*, het NHG* en de werkgroep longfunctie van de NVALT* een cursus ontwikkelt rondom Spirometrie. De COPD, Astma en Spirometrie (CASPIR) cursus wordt in 2017 in Leiden georganiseerd.

Data:               module 2: 18 mei 2017

                        module 5: 11 oktober 2017

 

Tijdstip:         17:30 uur ontvangst met soep en broodjes

                        18:00 tot +/- 21:30 scholingsprogramma

 

Doelgroep:     Huisartsen, Praktijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners (i.o.) en praktijkassistenten

Accreditatie: De cursus is voor 9 punten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de V&VN en de NVvPO.

 

Organisatie:

·        CAHAG

·        Diaconessenhuis Leiden

·        ROH West-Nederland

 

Inleiding

De CASPIR- cursus omvat 5 modules, waarvan 2 in plenaire sessie. Het programma vindt u onder het kopje programma.

 

CASPIR heeft tot doel om de kennis en vaardigheden rondom de Spirometrie in de huisartspraktijk te verbeteren. De CASPIR cursus is opgezet als duo- cursus (huisarts en praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of praktijkassistente, met ervaring in het verrichten van Spirometrie).

 

Steeds meer zorgverzekeraars verlangen daarom van de eerste lijns zorggroep dat de Spirometrie in de huisartspraktijken aan (aantoonbare) kwaliteitsnormen voldoet. Met deze cursus is het kennisniveau van de praktijk- verpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente aantoonbaar, alsmede het kennisniveau van de beoordelaar Dr. Zaaijer.

 

De CASPIR cursus is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijk- assistentes die de Spirometrie reeds zelf uitvoeren in de praktijk. De praktische opzet van deze duo- cursus geeft de praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente en huisarts de gelegenheid om gezamenlijk de vragen die er zijn beantwoord te krijgen en de vaardigheden te oefenen.

 

Programma

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1:

Thuis bestuderen van E- learning cursus Spirometry Fundamentals® (1 uur). De inlogcode ontvangt u 2 weken voorafgaand aan module 2.

 

Module 2: 18 mei 2017

Avond nascholing in Haagse Schouw te Leiden (3 uur).

Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering Spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 t.a.v. Spirometrie, start interpretatie.

 

Module 3:

Praktijkervaring opdoen door stage te lopen in het longfunctie laboratorium van Diaconessenhuis Leiden (2 uur). Stagemoment wordt nog georganiseerd.

 

Module 4:

In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen Spirometrie testen en beoordeling door longfunctie analist (1 uur).

 

Module 5: 11 oktober 2017

Avond nascholing in Haagse Schouw te Leiden (3 uur). Bespreking kennistoets en portfolio, organisatie Spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, casuïstiek, praktijk examen en afsluitende kennistoets.

 

Functionele certificering

Afhankelijk van de functie van de cursist in het Spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van Spirometrie.

 

Refresher Course (Module 6)

Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijkse terugkerende opfris avond. Nadat u deze avond tweemaal heeft gevolgd binnen een tijdsbestek van drie jaar, krijgt u een nieuw certificaat.

 

Kosten

 € 350 per deelnemer voor de gehele cursus. 

Docenten

De CASPIR cursus wordt verzorgd door:

·        Dr. Zaaijer, kaderhuisarts Astma/COPD, Leiden

·        Dr. Weller, longarts, Leiden

·        Mw. Onderwater, longfunctie analist, Leiden

 

kunt u zich onder het volgende kopje aanmelden voor dit evenement.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

ROH West-Nederland

 

bezoekersregistratie en avg
 bezoekersregistratie en avg