18 mei 2017

17:30 - 18:00

Inloop met brood en soep

18:00 - 21:30

Scholingsprogramma module 2
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie

11 oktober 2017

17:30 - 18:00

Inloop met brood en soep

18:00 - 21:30

Scholingsprogramma module 5
Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

event registratie
 event registratie