Microdatagebruikersmiddag

Microdatagebruikersmiddag

 

Gezondheid en Zorg

Microdatabestanden over Gezondheid en Zorg

Anouk de Rijk, CBS

De afgelopen jaren zijn er steeds meer microbestanden beschikbaar gekomen voor remote access onderzoek op het terrein van gezondheid en zorg. In deze presentatie wordt in vogelvlucht verteld welke data (registraties en enquêtes) inmiddels beschikbaar zijn en met welke andere gegevens dit in verband kan worden gebracht.

 

Parallelsessies:

1. Langdurige zorg-registraties

Rik Schürmann en Marije de Bruin, CBS

In deze sessie wordt nader ingegaan op de veranderingen in registraties over de Wmo en Wlz naar aanleiding van de hervormingen in de langdurige zorg. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de bestanden die beschikbaar zijn en komen voor remote access onderzoek. Aan bod komen onder andere bestanden met zorggebruik, indicaties, uitgaven, en eigen bijdragen.

2. Curatieve zorg-registraties

 Floor van Oers, Bart Klijs en Janneke van den Akker, CBS

 In deze sessie wordt nader ingegaan op (nieuwe) microdatabestanden over de curatieve zorg die beschikbaar zijn gekomen voor remote access onderzoek. Aan bod komen onder andere de DBC-registraties van de GGZ en van de somatische medisch specialistische zorg en de LBZ-bestanden over de ziekenhuiszorg.

3. Gezondheidsenquête, Gezondheidsmonitor en Leefstijlmonitor

Christianne Hupkens, CBS

Samenvatting: De inhoud en beschikbaarheid van enquêtes op het gebied van gezondheid zal worden gepresenteerd: de Gezondheidsenquête, de Gezondheidsmonitor en twee enquêtes die deel uitmaken van de Leefstijlmonitor, namelijk de module Bewegen en Ongevallen en de module Middelen. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op de onderzoeksmogelijkheden die deze data bieden.

 

Koppeling van registergegevens aan de enquêtes van de afgelopen 20 jaar

Christianne Hupkens, CBS

Het CBS biedt de mogelijkheid om de gegevens van enquêtes te combineren met registergegevens op het gebied van gezondheid en zorg. Er is onlangs een bestand ontwikkeld waarin alle respondenten uit de Gezondheidsenquêtes en -monitors vanaf 1997 zijn vertegenwoordigd met een aantal kernvariabelen. Tevens is er een bestand in ontwikkeling waarin al deze respondenten door middel van registerinformatie in de jaren na de enquête worden gevolgd. Beide bestanden blijven in ontwikkeling en worden ieder jaar aangevuld met nieuwe enquête- en registerinformatie. Het eerste concrete resultaat van deze werkwijze was een CBS-publicatie over de invloed van roken op de levensverwachting. Wij hopen binnenkort ook longitudinaal onderzoek door externe wetenschappers te faciliteren.

 

Het effect van verpleeghuiszorg op gezondheid en zorgkosten

Bram Wouterse, Centraal Planbureau en Erasmus Universiteit

In het project Estimating long-term care reform effects using imputation based on multiple health data sources (ELIMS) doet het RIVM, in samenwerking met het CPB en de Erasmus Universiteit, onderzoek naar de manier waarop gezondheidsinformatie uit verschillende microdatabestanden gebruikt kan worden voor beleidsevaluaties in de langdurige zorg. De eerste casus waar we naar hebben gekeken is het effect van het krijgen van verpleeghuiszorg, in plaats van thuiszorg, op gezondheid en zorgkosten.

Microdata in transgender onderzoek; waarom en hoe?

Chantal Wiepjes en/of Christel de Blok, VU Medisch Centrum

Het VU medisch centrum (VUmc) Amsterdam heeft de grootste polikliniek voor genderzorg in Nederland. Over de afgelopen jaren werd er een sterke toename gezien van het aantal aanmeldingen. Transgenders die de polikliniek bezoeken komen uit heel het land voor hun behandeling, echter de overige zorg vindt plaats in de eigen regio. Hierdoor is er binnen het VUmc veel informatie en kennis over het gendertraject, maar minder over overige zorg binnen deze populatie. Met behulp van microdata van het CBS lopen er op dit moment enkele (prevalentie) studies om meer inzicht te krijgen in de (lange termijn) gevolgen van de genderbehandeling.