Johan Nieuhof (1618-1672), Het gezandtschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in de gedenkwaerdighste geschiedenissen .... (Amsterdam 1693)

Johan Nieuhof maakte deel uit van een aantal gezantschappen naar het Chinese hof in Peking. de VOC probeert met deze delegaties handelsrelaties aan de Zuid-Chinese kust aan te knopen. Nieuhof doet uitgebreid verslag van zijn reizen naar China. Zijn boeken zijn vrijwel de enige informatiebron over China in Europa in die tijd.

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging