aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Workshop Stroomtransformatoren

22 november 2011

09:00 - 09:30

Ontvangst Hamermolen Ugchelen (Apeldoorn)

09:30 - 09:40

Welkomstwoord, Frank Koers – TenneT TSO

09:40 - 10:15

Theorie stroomtransformatoren, Tjepco Vrieswijk - TenneT

10:15 - 10:45

Theorie constructie stroomtransformatoren, Douwe Baars - Eleq

10:45 - 11:15

Routine testen (onsite), Martin Vester – Siemens

11:15 - 11:45

Koffie break

11:45 - 12:15

Theorie eisen die beveiligingsrelais stellen aan CT’s, Simon Rudolf – Schneider Electric

12:15 - 12:45

Impact eisen versus constructie CT, Ronald Bijlaard - Liandon

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:00

Samenvatting ochtend, Rene de Jongh - Joulz

14:00 - 14:30

Overzicht normen stroomtransformatoren, Marc Achterkamp – Kema

14:30 - 15:15

Breakout sessie 1

15:15 - 15:45

Koffie break

15:45 - 16:30

Breakout sessie 2

16:30 - 17:00

Plenaire terugkoppeling en discussie

17:00 - 18:00

Afsluitende borrel

evenementsoftware
 evenementsoftware