Mini symposium - Elektrisch Samenleven?

Mini symposium - Elektrisch Samenleven?

Elektrisch samenleven?

Minisymposium op 6 februari 2014

Impact verduurzaming op de hoogspanningsinfrastructuur

De diversiteit in elektriciteitsopwekking groeit, en de afstand tussen productie en verbruik neemt toe. Het elektriciteitsnetwerk moet dan ook uitgebreid en versterkt worden. Dat vraagt om innovatieve oplossingen met oog voor de mogelijkheden en de wensen uit de samenleving. Dat kan alleen door bruggen te slaan en door nauwe samenwerking tussen alle partijen. Door onbevangen ideeën, gedachten en wensen uit te wisselen; door te weten wat eenieder wil.

Op 6 februari 2014 kijken we daarom met stakeholders naar de impact van de verduurzaming op de hoogspanningsinfrastructuur in Nederland en vanuit een breder perspectief.

Visualiseren, debatteren, genereren en inspireren
We visualiseren, debatteren, genereren en inspireren. Dit alles onder enthousiaste leiding van dagvoorzitter Hester van Dijk, presentatrice van het radioprogramma BNR Duurzaam.

Vooraf, tijdens en nadien luisteren we naar de deelnemers. Op verrassende wijze leggen we verbinding en geven we inhoud aan een duurzame samenwerking.

Tijdens “minutes of fame” krijgen de deelnemers het podium om een bijdrage te leveren aan het thema of de discussie. Deel uw ideeën, gedachten en wensen.

Sprekers
We belichten de verduurzaming en de impact die dat heeft op de hoogspanningsinfrastructuur vanuit verschillende invalshoeken.
- Ben Voorhorst, COO TenneT en tevens gastheer geeft zijn visie op elektrisch samenleven.
- Prof. dr. Simone Pront-van Bommel, van het Centrum voor Energievraagstukken (UvA), belicht de impact van verduurzaaming vanuit een bestuurlijke invalshoek.
- Alex Sheerazi, hoofd communicatie van de Dienst Metro Amsterdam en Communicatieman van het Jaar spreekt over hoe zijn inspirerende en innovatieve communicatie geleid heeft tot verrassende resultaten.
- Prof. ir. Wim Dik, voormalig CEO van KPN trekt paralellen tussen de telecom sector en de elektrische samenleving. Hoe creëer je een netwerk, de setting en de juiste dynamiek met belanghebbenden om te komen tot samenwerking, innovatie en acceptabele leveringsbetrouwbaarheid.
- Alan Croes, TenneT neemt u mee in de optimale integratie van de innovatieve Wintrack hoogspanningsmasten in de samenleving.
- Wessel Bakker, Business Line Director DNVKEMA en voorzitter NNC Cigré informeert ons over de rol van Cigré waarbij kennisdeling en verbinding met elkaar en met Young professionals op nationaal en internationaal niveau centraal staan.

Voor wie
Tot de genodigden behoren onder andere politici, ministeries, milieuorganisaties, beheerders van infrastructuren en Cigré-leden.

Waar en Wanneer
Het minisymposium Elektrisch samenleven? vindt plaats in het nieuwe hoofdkantoor van TenneT in Arnhem op donderdag 6 februari 2014 van 14.00 tot 18:20 waarna u kunt netwerken met een hapje en een drankje.

Aanmelden
Het aantal plaatsen is beperkt. Meldt u zich daarom vandaag nog aan. Aan dit minisymposium zijn geen kosten verbonden.

Het minisymposium Elektrisch samenleven? wordt georganiseerd door NNC Cigré in samenwerking met TenneT.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier