09 november 2015

12:00 - 13:00

Ontvangst en inlooplunch

13:00 - 13:10

Welkom en inleiding
Hoogspanningsstation Internationaal verbonden. "Van Mondiaal naar Lokaal".
NSC B3 voorzitter Piet Knol, Alliander

13:10 - 13:30

Beleid elektrische infrastructuur vanuit Internationaal perspectief.
Henk Sanders, TenneT

13:30 - 13:55

Topologie net- en stationsconfiguraties.
Gert Aanhaanen, TenneT

13:55 - 14:20

Hoe faciliteert de overheid het tempo in de energietransitie?
Mw. mr. G.P. (Paula) Westhoven, Ministerie van Economische Zaken

14:20 - 14:45

Break

14:45 - 15:10

PIMBY in plaats van NIMBY?
Hoe constructief meedenken van bewoners kan leiden tot mooie oplossingen.
Baldi Dekker, 150kV.nl

15:10 - 15:30

The sound of substations.
Gert Lassche, Peutz

15:30 - 15:55

Magnetisme: De aantrekkingskracht van het hoogspanningsstation.
Monique Beerlage, kennisplatform EM velden en DNV GL

15:55 - 16:20

Break

16:20 - 16:45

Greenfield: Samen Schakelen - Ontwerp en realisatie duurzame ambitie.
Edwin Megens, Movares

16:45 - 17:10

Brownfield: Modernisering "Klaaswaal".
Cees van der Velden, Technip-EPG

17:10 - 17:30

Paneldiscussie met vertegenwoordigers van het Ministerie, de Gemeente, de Universiteit Amsterdam en de Landelijke Netbeheerder.

17:30 - 19:00

Netwerken tijdens dinerbuffet

deelnameregistratie
 deelnameregistratie