Themadag Cigre B3 "Werken onder Spanning"

Themadag Cigre B3 "Werken onder Spanning"

Werken onder en in de Hoogspanning, veiligheid borgen met verstand van zaken!

Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe. De energietransitie versnelt en op steeds meer plekken wordt duurzame energie opgewekt. Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet. Willen we de beschikbaarheid blijven garanderen, ook tijdens onderhoud en de noodzakelijke uitbreiding, is dan het uitschakelen van verbindingen of componenten nog wel haalbaar of is “werken onder spanning” een veilig alternatief?

Werken onder spanning is conform de bepalingen in het Arbobesluit, in tegenstelling tot de Europese wetgeving, in Nederland wettelijk NIET toegestaan, echter mondiaal geschiedt dit meer en meer. Naast de "klassieke" methodes die niet altijd meer volstaan binnen de huidige bedrijfsvoeringsaspecten. Kortom, een groeiende uitdaging voor de gehele sector. 

Op donderdag 7 november gaan we samen met experts in gesprek en belichten we vanuit verschillende invalshoeken op welke manier wij geloven op een veilige manier het tempo van de energietransitie bij te kunnen houden. Hierbij onderzoeken we hoe we werken onder spanning binnen onze installaties mogelijk kunnen maken

We zoomen in op:

  • De obstakels en de oplossingen
  • Nieuwe ontwikkelingen en trends (Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig bij het werken onder spanning?)  
  • Wet en regelgeving. Welke regels staan in de weg voor een efficiënte energietransitie. Hoe kunnen we optimaal versnellen?
  • De impact van oude assets op veiligheid, hoe kan veiliger gewerkt worden met oude assets?
  • Safety by design. Wat is de waardecreatie van BIM, AR en VR in het proces van het ontwerpen, bouwen en exploiteren?
  • De rol van de OIV-er. Wat is de spagaat waarin zij zitten en welke impact heeft dit op de manier van werken?.
  • De invloed voor en van de maatschappij. Stuit vernieuwing op weerstand? En wat zijn de gevolgen voor ’n grootschalige aanpak?

Interactie, sprekers en gezellige small talk
Ga de interactie aan met sprekers en deelnemers: professionals werkzaam bij energieproducenten, netbeheerders, regelgevende instanties en consultants. En deskundigen werkzaam bij grote industrieën, andere grootverbruikers en toezichthouders. Kortom allen die streven naar en werken aan het inrichten en optimaliseren van een betrouwbare, duurzame en betaalbare energie-infrastructuur. Ook toekomstige professionals in deze vakgebieden zijn van harte welkom. Naast het opdoen van innovatieve technische ideeën is er volop gelegenheid voor interactie, gezellige small talk en netwerken.

 

congres uitnodiging
 congres uitnodiging