Themadag Cigre B3 "Werken onder Spanning"

Themadag Cigre B3 "Werken onder Spanning"

07 november 2019

12:00 - 13:00

Inlooplunch 

13:00 - 13:05

Welkom en introductie door voorzitter Cigre NC B3, Martijn van Meggelen | GE Grid Solutions

13:05 - 13:15

Introductie thema "Werken onder Spanning" door de dagvoorzitter

Videoimpressie "verplaatsen van onder spanning blijvende lijnen t.b.v. schilderwerk aan masten

13:15 - 13:35

Andre Lathouwers | TenneT

Grote uitrol Veldvervanging: wat verandert er met betrekking tot veilig uitwisselen van complete velden en componenten? 

13:35 - 13:55

Erik Groot | Petersburg Consultants 

Safety by Design
Wat is de waarde van BIM, AR en VR in het proces van het ontwerpen, bouwen en exploiteren van hoogspanningsstations?

13:55 - 14:15

Safety by Design.
Korte pitches van bedrijven die met AR en VR waarde toevoegen in het proces van het ontwerpen, bouwen en exploiteren

14:15 - 14:45

Netwerkpauze met showcases van VR en AR toepassingen 

14:45 - 15:15

Theo van Rijn | Liander Assetmanagement & Jeroen Huisman | Alliander

Aged Equipment
Welke ontwikkelingen zijn er m.b.t. veiligheid en bedrijfsvoering rondom middenspanningsinstallaties (Magnefix) en problematieken rond de QDR. 

15:15 - 15:45

Derk Folkers | TenneT & Dennis Geerts Rte International

Veilig werken onder hoogspanning. Nu ook in Nederland? 

15:45 - 16:05

Ministerie aan het woord. 

16:05 - 16:20

Wat is de spagaat waarin OIV-ers  zitten en welke impact heeft dit op de manier van werken? 

16:20 - 16:50

Lagerhuisdebat o.b.v. stellingen

16:50 - 18:30

Dinerbuffet en netwerken 

congres uitnodiging
 congres uitnodiging