Presentaties

Introductie Cigre B3
Piet Knol | TATA Steel 

Grote uitrol Veldvervanging: wat verandert er met betrekking tot veilig uitwisselen van complete velden en componenten
Andre Lathouwers | TenneT

Safety by Design | Wat is de waarde van BIM, AR en VR in het proces van het ontwerpen, bouwen en exploiteren van hoogspanningsstations?
Erik Groot | Petersburg Consultants 

Aged Equipment | Welke ontwikkelingen zijn er m.b.t. veiligheid en bedrijfsvoering rondom middenspanningsinstallaties (Magnefix) en problematieken rond de QDR. 
Theo van Rijn | Liander Assetmanagement 
Jeroen Huisman | DNV GL

Veilig werken onder hoogspanning. Nu ook in Nederland?
Derk Folkers | TenneT
Dennis Geerts Rte International

Wat is de spagaat waarin OIV-ers  zitten en welke impact heeft dit op de manier van werken?
Rien Boone