10 april 2018

12:30 - 13:30

Inlooplunch

13:30 - 13:40

Welkom en opening o.l.v. dagvoorzitter Johan Morren | Enexis & Voorzitter Nationaal Cigré Studie Comité B5

13:40 - 14:00

Toekomstvast SA beleid.
René Troost | Stedin Netbeheer

14:00 - 14:20

Internationale kijk op communicatie bij uitbreiding en vervanging van SA-systemen.
Jacques van Ammers | GE

14:20 - 14:40

Praktijk en ervaringen van andere markten.
Jeroen de Kort | Technolution

14:40 - 14:55

Discussie en delen van inzichten op basis van vragen en stellingen.

14:55 - 15:05

Korte picthes van de workshops

15:05 - 15:30

Pauze en netwerken

15:30 - 16:30

Workshopronde 1

Workshop 1: Aanhaken met een nieuwe generatie op een bestaande generatie, wat nu?”, René de Jongh | Joulz

“Een werkelijke praktijksituatie van twee met elkaar verbonden hoogspanningsstations. Het ene HS-station is enige tijd geleden gerenoveerd waarbij de beveiligingen zijn geïntegreerd in het IEC61850 systeem. Het andere HS-station wordt binnenkort gerenoveerd met een ander systeem en dus ook met nieuwe beveiligingen voor de verbinding. Gaan de beveiligingen van deze verbinding met elkaar communiceren?”

Workshop 2: Concepten en uitgangspunten PACS-architecturen, Frank Baldinger | Paulou
De voor- en nadelen van diverse toegepaste architecturen van Protection, Automation and Control Systems worden door netbeheerder verschillend gewogen. Een universele en optimale keuze lijkt moeilijk objectief te maken. Strategisch gekozen uitgangspunten beïnvloeden de architectuur. Na een korte inleiding zullen we van gedachten wisselen over de ‘principes’ van gekozen uitgangspunten.

Workshop 3: Innovatie in renovatie, Frans Volberda | Alliander
Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Bij innovatie denken we vaak alleen aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al.

Ook bij het renoveren van secundaire installaties worden innovaties toegepast. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bij Liander worden deelnemers geïnspireerd en uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan over het product en het proces van renoveren en welke innovaties daarin mogelijk zijn.

Workshop 4: Voorziene Niet Beschikbaarheid, Lou von Berg | TenneT

Met welke kaders dient men rekening te houden om de asset voor wat betreft de leveringszekerheid uit bedrijf te kunnen krijgen/nemen? En hoe is de Voorziene Niet Beschikbaarheid bij TenneT georganiseerd?

16:30 - 17:30

Workshopronde 2

17:30 - 19:30

Netwerkborrel en Dinerbuffet

koppeling met crm en erp
 koppeling met crm en erp