30 september 2020

12:00 - 13:00

Inlooplunch

13:00 - 13:20

Welkom en opening door Studiecomité voorzitter
René Troost | Stedin  

Introductie van het thema door dagvoorzitter
Bas Kruimer | DNV GL 

13:20 - 13:50

Impact klimaatdoelstellingen op onze netten en netbedrijven.
Het uitvoeren van alle maatregelen om aan de gestelde klimaatdoelen te voldoen, heeft grote impact op onze wijze van werken. Onze maatschappij en speciaal de netwerkbedrijven moeten snel veranderen en drastische stappen nemen om de noodzakelijke energietransitie mogelijk te maken. Zijn we snel genoeg om blijvende klimaatverandering met nog grotere impact te kunnen voorkomen?
Bas Kruimer | DNV GL

13:50 - 14:20

Uitdagingen voor netbeveiligingen als gevolg van de energietransitie
De energietransitie (of -revolutie) is in Nederland op stoom gekomen en vergt niet alleen veel van het huidige elektriciteitsvoorzieningssysteem maar ook van de technici die werkzaam zijn in de sector. De presentatie gaat nader in op een aantal opmerkelijke effecten van de energietransitie voor de beveiligingen van de elektriciteitsnetten. Onderwerpen, die aan bod komen, zijn: meer variatie in het kortsluitvermogen, toenemende dreiging van instabiliteit en (on)toelaatbare waarden voor de ROCOF (rate of change of frequency). Samengevat gaat het om een boeiende interactie tussen de energietransitie enerzijds en de netbeveiligingen anderzijds.
Jos Meeuwsen |  D-Cision

14:20 - 14:50

Pauze

14:50 - 15:00

Introductie Workshop

15:00 - 15:30

Plenaire workshop 1
Snel zon en wind aansluiten via N-0 lijnaftakkingen

Hoe gaan we dit beveiligen, besturen, ontwerpen, installeren en onderhouden?
Frank Baldinger | Locamation
Maarten van Riet | Qirion

15:30 - 16:00

Plenaire workshop 2
Beveiligen zonder kortsluitstroom, kan dat?
Welke uitdagingen kent de energietransitie? Wat betekent dit voor het beveiligen tegen kortsluiting en wat als er geen kortsluitstroom meer is? En wat is de impact van een variabele energierichting? 
Roy Bosman | TenneT
Ernst Wierenga | Stedin  

16:00 - 16:30

Plenaire workshop 3
Frequentie-beveiliging t.b.v. automatische belastingafschakeling als herstelactie bij vermogensonbalans. 
Peter Kleijnen & Roger Tummers | Enexis

16:30 - 17:00

Pauze

17:00 - 17:30

Plenair workshop 4
Distantie beveiliging eenvoudig en zeker, ook in de toekomst?

In het verleden was dit zeker het geval. Maar met de huidige vooruitzichten van toename van zonne- en windparken is dat nog maar de vraag. Wat zijn de uitdagingen bij het toepassen van Distantiebeveiliging in netten met een hoge concentratie van hernieuwbare energiebronnen? We presenteren de effecten en bespreken de ervaringen.
Jacques van Ammers | GE Grid Solutions
Marjan Popov | TU Delft

17:30 - 18:00

MIGRATE project
Marjan Popov | TU Delft   
Distance Protection Performance in Transmission Systems with Renewable Energy Utilization
In het kader van het MIGRATE project heeft TU Delft onderzoek gedaan naar de performance van Distantiebeveiliging in netten waarin naast conventionele opwekkers ook opwekkers met vermogenselectronica is toegepast.

18:00 - 19:30

Afsluiting, netwerken en dinerbuffet