aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lezing Fryske Akademy over circulaire landbouw

Hier kunt u zich aanmelden voor de lezing over Circulaire Landbouw van het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. I.s.m. het Fries Landbouwmuseum.

Datum: vrijdag 10 maart a.s.

Aanvang 14:00 uur

Plaats: Fries landbouwmuseum Koaidyk 8b, Earnewâld  

e ticketverkoop
 e ticketverkoop