14 March 2018

08:30 - 09:30

Registration, coffee

09:30 - 09:35

Welcome by the chairperson Meike de Jong

09:35 - 09:55

Opening by Dolf Gielen, Director IRENA Innovation and Technology Centre Bonn

09:55 - 10:20

Biomass uses (1) – RWE bio-energy vision and strategy – by Taco Douma, Director RWE Hard Coal, Gas & Biomass Continental Europe

10:20 - 10:45

Sourcing of sustainable forest biomass in Scandinavia– by Inge Stupak (Associate professor, University of Copenhagen)

10:45 - 11:10

Refreshments

11:10 - 11:35

Biomass uses (2) – Ørsted Vision and Experiences with Biomass - Ivan C. Hundebøl, Senior Concept Manager Ørsted

11:35 - 12:00

Biomass is more than wood – the Cosan story – by Mark Thomas Lyra, CEO Cosan Biomassa

12:00 - 14:00

Lunch with networking opportunities and the story of the Amer power plant

12.00 – 13.00: group 1 lunch / group 2 the story of the Amer power plant by Chris Scheerder, Plant Manager Amer power plant + guided tour of the biomass plant

13.00 – 14.00: group 2 lunch / group 1 the story of the Amer power plant by Chris Scheerder, Plant Manager Amer power plant + guided tour of the biomass plant

14:00 - 14:30

How sustainable is biomass? – Marjolein Demmers, director NGO Natuur & Milieu

14:30 - 16:00

Carrousel: three half-hour rounds:

  1. Biomass is more than energy – the story of Avantium – by Ed de Jong, VP Development at Avantium

  2. What are the plans in the Netherlands for biomass? – by Willem Sederel, member of the Board van Biobased Delta

  3. To be or not to be a bio commodity by Wolter Elbersen, Wageningen Food Based Research and Joop Groen, Viride BV

16:00 - 16:20

Refreshments

16:20 - 17:00

Forum discussion with Taco Douma, Inge Stupak, Mark Thomas Lyra, Dolf Gielen and Marjolein Demmers

17:00 - 17:10

Close of Day 1 by Taco Douma

17:10 - 18:30

Concluding get-together

15 March 2018

08:30 - 09:20

Registratie en ontvangst met koffie

09:20 - 09:35

Welkom door dagvoorzitter Kees de Gooijer, CIO TKI-BBE

Welcome by chairperson Kees de Gooijer, CIO TKI-BBE

09:35 - 10:15

BiologikNL: Optimalisatie van internationale biomassaketens voor de bio-based economy (Martin Junginger, Universiteit van Utrecht)

BiologikNK: Optimising international biomass chains for the biobased economy (Martin Junginger, Utrecht University)

10:15 - 10:35

Zambezi: een revolutionaire nieuwe methode om diverse chemicaliën uit hout te winnen (Tom van Aken, CEO Avantium)

Zambezi: a revolutionary new way of recovering a range of chemicals from timber (Tom van Aken CEO Avantium)

10:35 - 11:05

Koffie

Refreshments

11:05 - 11:25

Intermezzo: Projectleiders presenteren hun nieuw-toegekende projecten

Interlude: Project leaders present new projects they have been assigned

11:25 - 11:45

Biobrandstoffen: waar richt het nationaal beleid zich op? (John van Himbergen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Bio-fuels: what is the focus on national policy? (John van Himbergen, Ministry of Infrastructure and Water Management)

11:45 - 12:05

De ombouw van de Amercentrale naar een biomassacentrale (Chris Scheerder, plant manager Amercentrale)

Converting the Amer power plant to a biomass-fired power station (Chris Scheerder, plant manager Amercentrale)

12:05 - 13:15

Parallelsessies
• Nieuwe kennis voor kansen - ontwikkelingen bij TO 2 (Wageningen University & Research en ECN)
• Solar Cells – de eerste resultaten uit de NWO-call
• Bioraffinage van suikerbieten (Gert de Raaff, Cosun)
• Van suikerbiet naar ethanol (Hans van Klink, Dutch Sustainable Development)
• Rondleiding door de Amercentrale

Parallel sessions
• New knowledge for opportunities – development at TO 2 (Wageningen University & Research and ECN)
• Solar Cells – the initial results from the NWO-call
• Bio-refining of sugar beet
• From sugar beet to ethanol (Hans van Klink, Dutch Sustainable Development)
• Guided tour around the Amer power plant

13:15 - 14:10

Lunch met bedrijvenmarkt

Lunch with networking opportunities

14:10 - 15:20

Parallelsessies (herhaling van ochtendsessie)

Parallel sessions (repeat of morning session)

15:20 - 15:40

Intermezzo: Projectleiders presenteren hun nieuw-toegekende projecten

Interlude: Project leaders present new projects they have been assigned

15:40 - 16:40

CO2-reductie. Hoe ver kunnen we komen als beleid en praktijk de handen ineenslaan? Een paneldiscussie onder leiding van Meike de Jong met onder andere Emmo Meijer (boegbeeld Topsector Chemie), Manon Janssen (boegbeeld Topsector Energie), Roger Miesen (CEO RWE Generation), Tom van Aken (CEO Avantium), David Pappie (Ministerie van EZK)

CO2 reduction. What can we achieve if policy and practice join forces? A panel discussion chaired by Meike de Jong with Emmo Meijer (Chemical Top Sector president), Manon Janssen (Energy Top Sector president), Roger Miesen (CEO RWE Generation), Tom van Aken (CEO Avantium), David Pappie (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy)

16:40 - 16:55

Afsluiting door Cees Veerman, voorzitter Raad van Toezicht TKI-BBE

Close of the day by Cees Veerman, chair of the Supervisory Board of TKI-BBE

16:55 - 18:00

Afsluitende borrel

Concluding get-together

participants registration
 participants registration