11 november 2015

11:30 - 13:00

Inloop en lunch

13:00 - 13:15

Welkomstwoord door Ron Bormans - Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

13:15 - 13:45

Introductie: Het belang van circulaire economie door Ken Webster - Ellen MacArthur Foundation (webinar)

13:45 - 15:15

Parallelle sessies: Circulaire economie, waar staan we nu?

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:15

Lezing: Wat wil het bedrijfsleven? door Lukas Hoex - Strategisch beleid circulaire economie DSM

16:15 - 17:45

Parallelle sessies: Circulaire economie, hoe kunnen we elkaar versterken?

17:45 - 18:00

Plenair: Bevindingen en slotwoord

18:00 - 21:00

Walking dinner