Bijeenkomst Circular Economy

Bijeenkomst Circular Economy

11 november 2015

11:30-13:00

Inloop en lunch

13:00-13:15

Welkomstwoord door Ron Bormans - Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

13:15-13:45

Introductie: Het belang van circulaire economie door Ken Webster - Ellen MacArthur Foundation (webinar)

13:45-15:15

Parallelle sessies: Circulaire economie, waar staan we nu?

15:15-15:45

Pauze

15:45-16:15

Lezing: Wat wil het bedrijfsleven? door Lukas Hoex - Strategisch beleid circulaire economie DSM

16:15-17:45

Parallelle sessies: Circulaire economie, hoe kunnen we elkaar versterken?

17:45-18:00

Plenair: Bevindingen en slotwoord

18:00-21:00

Walking dinner