19 januari 2015

14:30 - 15:00

Ontvangst en registratie

15:00 - 15:05

Welkom door voorzitter Marko Kruithof, Dutch Power en dagvoorzitter Jurgen Mutsaers, Enexis

15:05 - 15:20

Introductie Eneco World
Duurzaamheidsgedachte rond de bouw van Eneco World.
Marcel Boltjes, Eneco Energie

15:20 - 16:30

De kracht van de verbeelding:
Waarom vraagt de energietransitie ook om verbeelding en emotie?, hoe kunnen jongeren daarbij helpen? Terugblik en resultaten vastgelegd in een Publicatie (incl. uitreiking).
Laurentien van Oranje, Missing Chapter Foundation

16:30 - 17:00

Pauze

17:00 - 18:00

Circulariteit: onze gedeelde ambities, welke keuzes moeten we maken en hoe kunnen we nog beter samenwerken?.

Co den Hartog, Liander
Stappen naar de eerste circulaire netbeheerder ter wereld. De RvC/RvB van Alliander/Liander heeft formeel uitgesproken de eerste circulaire netbeheerder ter wereld te willen worden. Om dit te bereiken is er een kernteam opgericht dat dit samen met externe partners vormgeeft. Verkennende gesprekken zijn gevoerd, overeenkomsten en roadmaps worden opgesteld.

Frank Middel, Prysmian Group
Recyclebaarheid van HS/MS energiekabels. Prysmian schetst een beeld over wat je aan een kabelconstructie zou moeten veranderen om de recyclebaarheid te vergroten bij gelijkblijvende functionaliteit.

Sander Molenaar, Enexis
Netbeheerders zijn van oudsher bedrijven die voor hun assets veel grondstoffen gebruiken. Met de inzichten uit het circulaire model kan een flinke slag worden gemaakt in efficient gebruik daarvan. Het volledig sluiten van de cirkel vraagt om een omwenteling in denken en doen. In de praktijk blijkt dat er al veel voorbeelden zijn waarbij Enexis stappen gezet heeft in lijn met de circulaire gedachte.

Koen Eising, Liander (Groene Netten 2020 - initiatief MVO Nederland)
Met Groene Netten bedoelen we de ambitie om samen met alle infrabeheerders van Nederland onze OV, water, telecom- en energienetten zo duurzaam mogelijk te maken. Vergroenen van de infrastructuur kan grote gevolgen voor Nederland hebben. Hoe gaan we dit samen vormgeven?

18:00 - 18:15

Dialoog en afronding

18:15 - 20:00

Dinerbuffet