aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Symposium Civiele Techniek

13 december 2012

08:30 - 09:00

Ontvangst met koffie

09:00 - 09:25

Opening door dagvoorzitter Salomon Kronenberg

09:30 - 10:05

Maarten Hajer - Keynote speaker

10:10 - 10:45

Joost Schrijnen - Ecologie en Duurzaamheid

10:50 - 11:05

Koffie Pauze

11:10 - 11:45

Tracy Metz - Stedenbouw en Planologie

11:50 - 12:25

Jenne van der Velde - Assetmanagement

12:30 - 13:30

Uitgebreide lunch

13:45 - 16:00

Masterclasses van:
-BAM
-Ingenieurs Bureau Amsterdam
-Oranjewoud
-Deltares

16:15 - 16:45

Forum discussie

16:45 - 17:00

Eindconclusie

17:00 - 18:30

Afsluitende borrel

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem