aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Club van 100 zeildag

Een uitleg of een andere tekst
die in het formulier komt

Aangezien we meer dan 70 club van 100 leden hebben kunnen we niet met iedereen op dezelfde dag gaan zeilen. Wilt daarom hieronder aangeven op welke dagen u wel of niet kunt komen en wat uw voorkeursdag is ?

avg en evenementen
 avg en evenementen