05 september 2010

13:30-14:00

Binnenkomst en welkom voor #clubvanslechtehuisvrouwen

14:00-17:00

Bezoeken tentoonstelling Huishoudparadijs, elkaar ontmoeten en gezellig samenzijn!