26 november 2013

13:15 - 14:00

Registratie; koffie / thee

Dagvoorzitter: Prof. Dr. P.J.E. Bindels, Erasmus MC, Rotterdam, afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde

14:00 - 14:15

Opening: Dr. M. Bussemaker, minister van OC&W

14:15 - 14:40

Dr. R. Sprangers (Cardioloog PreScan);
"Total Body Scan: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden"

14:40 - 15:05

Dr. T. Tijmstra; RUG; voormalig hoofddocent medische sociologie UMCG
“Kunt u me effe checke dokter?”
Over de epidemie van diagnostiek en de hypochondrisering van de samenleving

15:05 - 15:45

Pauze

15:45 - 15:55

Henk J. Smid; directeur ZonMw
"introducerend woord namens ZonMw"

15:55 - 16:10

Mw. Dr. M. Broeders; UMC St Radboud Nijmegen; Afdeling Health Evidence; Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek

"Borstkankerscreening in balans: het belang van zwaartepunt en steunvlak"

16:10 - 16:25

Prof. Dr. M. Oudkerk; UMCG; Hoogleraar Algemene Radiologie; Medisch Wetenschappelijk Directeur CMI-NEN UMCG/RuG

"Longkankerscreening - de NELSON-studie"

16:25 - 16:40

Prof. Dr. H.J. de Koning; Erasmus MC Rotterdam; Professor of Public Health & Screening Evaluation; Afdeling Public Health

"Screening op hart- en vaatziekten - de ROBINSCA-trial"

16:40 - 16:55

Prof. Dr. R.A. Dierckx; UMCG; Professor in Nuclear Medicine, Chairman Medical Imaging Center UMCG

"PET imaging: what can we offer?"

16:55 - 17:10

Prof. Dr. M.J. IJzerman; Universiteit Twente; Wetenschappelijk Directeur MIRA instituut voor Biomedische Technologie & Technische Geneeskunde, Chair Health Technology & Services Research

"Early Health Technology Assessment voor prioritering van diagnostiek en screening"

17:10 - 17:45

Paneldiscussie

17:45 - 18:00

Samenvatting en afsluiting

18:00 - 19:00

Borrel

gdpr en events
 gdpr en events