De cursus bestaat uit twee cursusdagen. De eerste cursusdag behandelt de theorie van het C&B model en geeft een uitgebreide uitleg en onderbouwing. De tweede cursusdag na twee weken behandelt diverse casussen en is gericht op de praktijk. Deelnemers kunnen vragen stellen en/of aangeven waar ze de afgelopen twee weken tegenaan zijn gelopen. Dag 1 is eventueel ook los te volgen (zonder deelname aan dag 2). 

do 10 september 2020

18:15 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:30

THEORIE - Introductie tot het C&B model

19:30 - 19:45

Pauze met koffie en thee

19:45 - 20:45

Vervolg theorie met beschrijven van de diverse gedragstypes en hoe om te gaan met belemmerend gedrag 

20:45 - 21:00

Introductie huiswerkopdracht

21:00

Einde 

do 24 september 2020

18:15 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:30

PRAKTIJK - Vragen naar aanleiding van dag 1 en bespreking diverse praktijkvoorbeelden

19:30 - 19:45

Pauze met koffie en thee

19:45 - 21:00

Vervolg praktijk met ruimte voor vragen en bevindingen deelnemers