COBIT©2019 

Optimise Your Information Systems: Balance Value, Risk and Resources.


COBIT©2019 is een raamwerk dat goede praktijken omschrijft in het beheer, controle en beveiliging van informatietechnologie. In de praktijk wordt COBIT©5 internationaal erkend als een algemeen aanvaard raamwerk voor enterprise governance en assurance van IT.


Tijdens deze interactieve tweedaagse training bespreken we de onderliggende principes van het COBIT©2019 raamwerk en de daarop ontwikkelde specifieke aanbevelingen en adviezen, met onder meer COBIT©2019 Enabling Processes (RACI charts, management praktijken, metrieken), COBIT©2019 For Assurance, COBIT5 Process Assessment Model, enz. Tevens wordt het verband gelegd met andere belangrijke concepten en modellen uit de literatuur (bv. balanced scorecard) en de praktijk (bv. ITIL, TOGAF, ...).


De training heeft bijzondere aandacht voor de praktijktoepassing van het COBIT©2019 raamwerk in verschillende gebieden:
- Enterprise governance of IT: hoe kunnen de verschillende COBIT componenten ingezet worden om IT governance en management beter in te richten in de organisatie?
- IT assurance: hoe kunnen we COBIT©2019 gebruiken om een bepaalde IT gerelateerde controles te beoordelen in een organisatie, vanuit het perspectief van de IT auditor of
(IT en business) management die op zoek is naar een self-assessment (COBIT©2019 For Assurance)
- IT assessment: hoe kunnen we het specifieke "Process Assessment Model" (gebaseerd op ISO 15504) gebruiken in de praktijk dat in COBIT©2019 wordt voorgesteld

Locatie en tijd

De COBIT©2019 training omvat 2 opeenvolgende dagen: dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019, beiden van 9:00 tot 17:00 uur.

Locatie: Voorschoten, Rouwkooplaan 7, 2251 AP  Voorschoten. Hier is gratis parkeergelegenheid voor u.

CPE punten: 8 punten per deelgenomen trainingsdag, met na afronding een certificaat van deelname.

Trainer: Erik van Eeden

Kosten van de training

Kosten COBIT©2019-training - inclusief studiemateriaal en examen
- € 1.495,- voor ISACA-leden
- € 1.695,- voor niet-leden (toeslag voor een gastlidmaatschap)
 

De COBIT©2019 training wordt verzorgd in het Nederlands, het studiemateriaal en het examen in het Engels. Een map met sheets en proefexamens is bij de prijs inbegrepen.

ISACA NL Chapter is CRKBO geregistreerd, de trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Studiemateriaal

- Extra studiemateriaal is eventueel te bestellen via
   https://www.isaca.org/bookstore/Pages/COBIT-2019.aspx.
   Attentie: s.v.p. rekening houden met aparte verrekening van douanekosten.
- Het studieboek kan door ISACA leden kosteloos worden gedownload via isaca.org.

Examen

Het examen is inbegrepen.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren