aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Welkom in de wereld van je klant

Welkom

Hartelijk welkom.

Via het menu links kun je je aanmelden voor de training Welkom in de wereld van je klant van de BNO Academie.

Verder vind je bij Locatie een routebeschrijving en bij Documenten de voorwaarden voor deelname aan een training.

Met vriendelijke groet,

BNO Academie

Patrick Aarts - coördinatie

Dymphy Smeets - reserveringen

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

[www.bno.nl/academie] (http://www.bno.nl/pages.php?page=26)

De BNO Academie staat voor permanente beroepseducatie voor creatieven!

inschrijven facebook event
 inschrijven facebook event