Maakt u onderdeel uit van een Haags bewonersinitiatief op het gebied van energietransitie en heeft u geen uitnodiging gehad? Of is het maximale aantal deelnemers bereikt en kunt u zich niet aanmelden? Neem dan contact op met de organisatie van de Conferentie Energietransitie voor Bewonersinitiatieven via onderstaande contactgegevens: 

Renske Solkesz
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren