Conferentie ‘Missiegedreven innovatie uit Zuid-Holland’


We stellen onszelf flinke ambities voor de next economy. Gezond ouder worden met betaalbare zorg, voldoende en gezonde voeding, een veilige samenleving om te wonen en werken, minder uitstoot van broeikasgassen, een zuinige omgang met onze grondstoffen en duurzame, betaalbare energie.

Die doelen stellen is één ding, ze realiseren een tweede. Het zijn stuk voor stuk maatschappelijke uitdagingen die vragen om creatieve, radicale en schaalbare innovaties. Uitdagingen die vragen om échte samenwerking.

 

Zuid-Holland presenteert visie op missiegedreven innoveren

De regio speelt een cruciale rol bij missiegedreven innovatiebeleid. In Zuid-Holland maken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich al samen hard voor de genoemde maatschappelijke uitdagingen. Graag nodigen wij u daarom uit voor de conferentie ‘Missiegedreven innovatie uit Zuid-Holland’. Hier gaan we het gesprek met elkaar aan over het gezamenlijk realiseren van onze maatschappelijke missies, zoals die eind april door het kabinet zijn vastgesteld. Daarbij overhandigen we u ook de visie van Zuid-Holland op missiegedreven innoveren aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer.

 

Nationale Agenda Quantum Technologie

We starten met expertsessies rondom de energietransitie en sleuteltechnologieën. Daarbij zal steeds een lid van de Economic Board Zuid-Holland de expertise van Zuid-Holland toelichten. In het plenaire deel zal Robbert Dijkgraaf de Nationale Agenda Quantum Technologie aan de staatssecretaris overhandigen.

 

Jan Kees de Jager en Jaap Smit over innovatie in de regio

In het plenaire programma vertellen Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, en Jan Kees de Jager, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, over de kansen en uitdagingen rondom innovatie in Zuid-Holland. In een paneldiscussie gaan we dieper in op missiegedreven innovatiebeleid.

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van Prinsjesfestival, waarbij de provincie Zuid-Holland dit jaar strategisch partner is. In de week van 9 t/m 17 september organiseren wij verschillende evenementen rond het thema ‘Van A tot Zuid-Holland’.

 

Tot 16 september!

 

Jaap Smit                                        Jan Kees de Jager

Commissaris van de Koning           Voorzitter Economic Board

Zuid-Holland                                 Zuid-Holland

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren